Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Usługa Next Business Day (NBD)

Zyxel doskonale rozumie jak bardzo priorytetowe znaczenie dla naszych klientów ma wyposażenie sieciowe i jak ciągłość pracy firmowej sieci wpływa na funkcjonowanie biznesu. Aby mieć pewność, że oferowane przez nas produkty są niezawodne i spełniają wymagania naszych klientów, nieustannie analizujemy nasze procedury produkcyjne. Rozumiemy, że czasem coś może pójść nie tak i dlatego posiadamy zdefiniowany zakres usług gwarancyjnych przygotowanych tak, aby spełniał wymagania naszych klientów. W przypadku mało prawdopodobnego wystąpienia awarii sprzętowej urządzenia marki Zyxel, nasze zaawansowane usługi wymiany umożliwiają nam błyskawiczną reakcję i zminimalizowanie efektów awarii. Wpływa to na ograniczenie kosztów i ułatwia naszym klientom szybkie rozwiązywanie problemów.

Zaawansowana wymiana w następny dzień roboczy

Aby zminimalizować stres związany z awariami urządzeń, Zyxel zdefiniował dwa poziomy usługi wymiany dostosowane do naszych produktów biznesowych. Usługa obejmuje wszystkie produkty zawarte w sekcji SMB na lokalnych internetowych stronach Zyxela. Rozumiemy, że decyzja o wyborze poziomu usługi powinna być zadeklarowana przez naszych klientów. Dlatego oferujemy możliwość wyboru pomiędzy dwoma poziomami usług:

Next Business Day Shipment (NBDS)

Ta usługa jest bezpłatna i obejmuje wszystkie profesjonalne produkty sieciowe marki Zyxel oraz urządzenia biznesowe SMB. Serwis Zyxela oraz firmy pośredniczące wyślą do ciebie odpowiedni produkt zamienny z centrum serwisowego następnego dnia roboczego po odnotowaniu i zaakceptowaniu usterki. Po otrzymaniu sprawnego urządzenia wystarczy odesłać nam uszkodzony produkt.

Next Business Day Delivery (NBDD)

Oprócz usługi bezpłatnej Zyxel oferuje również usługę płatną Next Business Day Delivery Service(NBDD), która obejmuje najważniejsze produkty sieciowe. Aby uruchomić tę usługę wystarczy zakupić licencję i połączyć ją z rejestrowanym urządzeniem. W chwili wystąpienia usterki Zyxel gwarantuje wysyłkę produktu zastępczego w tym samym dniu roboczym, w którym zgłoszona zostanie awaria.

Aby uzyskać listę wszystkich produktów objętych zaawansowaną usługą wymiany proszę kliknąć tutaj.

Zachęcamy wszystkich klientów do rejestrowania swoich produktów, ponieważ dzięki temu mamy pewność, że oferujemy odpowiednie usługi oraz produkty w chwili wystąpienia problemów. Aby korzystać z usługi NBDD należy obowiązkowo zarejestrować urządzenie oraz licencję.

Licencje można zarejestrować na stronie portal.myzyxel.com/users/sign_in

Instrukcja dotycząca rejestracji urzadzeń znajduje się na myzyxel.com TUTAJ.

Aby uruchomić usługę "Next Business Day Delivery" należy obowiązkowo zarejestrować każdy produkt na naszym serwerze www.myzyxel.com w terminie 90 dni od momentu zakupu.

Proces rejestracji składa się z następujących kroków:

 1. Zarejestruj się jako użytkownik lub reseller na stronie myzyxel.com
 2. Zaloguj się na serwer myzyxel.com wykorzystując zarejestrowane lub istniejące już konto
 3. Zarejestruj każdy produkt wprowadzając wymagane dane
 4. Dla każdego produktu pojawi się lista dostępnych usług i licencji, które należy aktywować
 5. Zakup odpowiednią licencję adekwatną do zakupionego produktu
 6. Wprowadź klucz zakupionej licencji usługi NBDD
 7. Połącz usługę z zarejestrowanym produktem
 8. Aktywacja nie będzie możliwa gdy:
  • Lokalizacja klienta jest poza obszarem usług NBD.
  • Zakupione rejestrowane urządzenie nie jest obsługiwane przez usługę NBDD.
 9. Użytkownicy lub resellerzy mogą korzystać z usług NBDD po dwóch dniach od pełnej rejestracji i aktywacji usługi oraz produktu na stronie myzyxel.com.

Instrukcja dotycząca rejestracji urzadzeń znajduje się na myzyxel.com TUTAJ.

Aby uruchomić lub aktywować zaawansowaną usługę wymiany produktów biznesowych proszę wykonać następujące kroki:

 1. Klienci końcowi lub resellerzy muszą wypełnić formularz RMA dostępny na lokalnej stronie internetowej Zyxela lub muszą skontaktować się z centrum serwisowym Zyxela (www.zyxel.com)
 2. Zgłaszając formularz RMA klienci końcowi oraz resellerzy jednocześnie akceptują regulamin Zyxel RMA, którego najnowsza wersja znajduje się na stronie internetowej
 3. Zyxel rozpatrzy roszczenia z tytułu gwarancji i może skontaktować się z klientem końcowym lub reselerem w celu omówienia szczegółów reklamacji
 4. Potwierdzenie formularza RMA dostarczone przez centrum serwisowe RMA będzie zawierało wymagane szczegóły oraz przewidywany termin realizacji usługi, który uwzględnia ostateczny czas zgłoszenia wniosku
 5. Centrum serwisowe dostarczy numer RMA wraz ze szczegółami warunków RMA jako formalną akceptację przyjęcia reklamacji
 6. Urządzenie zastępcze zostanie wysłane na adres klienta końcowego lub resellera w ten sam lub w następny dzień roboczy w zależności od wybranej usługi
 7. Klient końcowy lub reseler może zamienić urządzenie zastępcze z uszkodzonym w ciągu 15 dni roboczych
 8. Uszkodzone urządzenie musi zostać zwrócone do centrum serwisowego zgodnie z regulaminem usługi gwarancyjnej

Regulamin usługi Next Business Day

Ten dokument opisuje zasady i warunki serwisowania produktów, które firma Zyxel określana jako "Zyxel" oferuje klientom końcowym i resellerom w zakresie określonych produktów. Rozbudowana usługa "Next Business Day" jest częścią ważnych zasad i warunków gwarancji udzielanej produktom Zyxela. Proces wymiany urządzenia nosi nazwę Return Material Allowance czyli “RMA”.

 1. Definicja usługi
  Dla zdefiniowanych produktów biznesowych marki Zyxel, następujące usługi wymiany oferowane są w określonych krajach europejskich:
  • Next Business Day Shipment (NBDS) – produkt zastępczy zostanie wysłany na adres do określonego kraju w następny dzień roboczy po akceptacji wniosku RMA przez obsługę klienta Zyxela.
  • Next Business Day Delivery (NBDD) – produkt zastępczy zostanie wysłany tego samego dnia po akceptacji wniosku RMA przez obsługę klienta Zyxela. Godzina 14:00 to ostateczny lokalny czas składania wniosków RMA do działu Zyxela CSO. W określonych krajach przesyłka dotrze na wskazany adres następnego dnia roboczego w godzinach 09:00 do 18:00.
 2. Kraje objęte usługą
  Usługi NBDS i NBDD dostępne są w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Holandii oraz w Wielkiej Brytanii. Usługa NBDD+1 obejmuje Północną Szwecję, Wyżyny Austrii, Słowację, Islandię i wyżyny krajów objętych usługą NBDD, w których jest mniejsza infrastruktura komunikacyjna. Czas realizacji usługi może wydłużyć się w przypadku lokalnych świąt. Szczegóły będą dostarczone przez centrum serwisowe lub będą dostępne na lokalnej stronie internetowej Zyxela.
 3. Produkty i usługi
  Wszystkie urządzenia Zyxela, które na stronie http://www.zyxel.com znajdują się na liście produktów biznesowych (SMB) objęte są usługą NBDS. Ponadto strona informuje o produktach, które można zarejestrować do usługi NBDD. Aby uruchomić jakąkolwiek usługę wymiany użytkownicy lub resellerzy powinni zarejestrować produkty na lokalnej stronie Zyxela. W przypadku rejestracji do usługi NBDD zarejestrowanie każdego pojedynczego produktu jest obowiązkowe.
 4. Uruchamianie usługi NBDD
  Aby uruchomić usługę dla każdego produktu, trzeba go zarejestrować na naszym serwerze http://www.myzyxel.com w ciągu 90 dni od momentu zakupu - jest to czynność obowiązkowa. Proces rejestracji obejmuje następujące kroki:
  • Zarejestruj się jako użytkownik lub reseller na stronie myzyxel.comRegister as a user or value added reseller on myzyxel.com
  • Zaloguj się na serwer myzyxel.com wykorzystując zarejestrowane lub istniejące już konto
  • Zarejestruj każdy produkt wprowadzając wymagane dane
  • Dla każdego produktu pojawią się dostępne usługi i licencje do aktywacji
  • Zakup odpowiednie licencje adekwatne do wybranego produktu
  • Wprowadź klucz licencji zakupionej usługi NBDD do produktu
  • Połącz usługę z zarejestrowanym produktem
  • Aktywacja nie będzie możliwa gdy:
   • Lokalizacja klienta jest poza obszarem usług NBD.
   • Zakupione rejestrowane urządzenie nie jest obsługiwane przez usługę NBDD.
  • Użytkownicy lub resellerzy mogą korzystać z usług NBDD po dwóch dniach od pełnej rejestracji i aktywacji usługi oraz produktu na stronie myzyxel.com.
 5. Przedłużenie i czas trwania usługi NBDD
  Zyxel oferuje odpowiednie licencje umożliwiające uruchomienie poniższych usług. Licencje można zakupić poprzez standardowe kanały dystrybucji. Przedłużenie usługi jest oferowane przez sprzedawców i uruchamia usługę opisaną w sekcjach od §1 do §3. Maksymalny czas trwania usługi NBDD jest równy okresowi gwarancji oferowanej dla danego produktu i nie może przekraczać 5 lat. Usługi NBDD nie da się przedłużyć po wygaśnięciu gwarancji nawet jeśli ważność licencji wykracza poza okres gwarancji. Klienci końcowi oraz resellerzy powinni wybrać rodzaj produktu i czas trwania w odniesieniu do wymaganych usług.
  Model Name
  Part Number
  Description
  NBD-SW NBD-SW-ZZ0101F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-SW-ZZ0101F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-GW NBD-GW-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-GW-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-WLAN NBD-WL-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
  NBD-WL-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
 6. Procedura RMA dla usługi Next Business day services (NBDS)
  1. Klient końcowy lub reseller wypełnia formularz RMA na lokalnej stronie internetowej Zyxela lub kontaktuje się z centrum serwisowym Zyxela (www.zyxel.com).
  2. Zgłaszając wniosek RMA klient końcowy lub reseller akceptuje jednocześnie warunki regulaminu, którego najnowsza wersja dostępna jest na naszej stronie internetowej.
  3. Zyxel rozpatrzy roszczenia gwarancyjne i może skontaktować się z klientem końcowym lub resellerem w celu omówienia szczegółów reklamacji.
  4. Potwierdzenie formularza RMA dostarczone przez centrum serwisowe RMA będzie zawierało wymagane szczegóły oraz przewidywany termin realizacji usługi, który uwzględnia ostateczny czas zgłoszenia.
  5. Centrum serwisowe dostarczy numer RMA wraz ze szczegółami warunków RMA jako formalną akceptację przyjęcia reklamacji.
  6. Urządzenie zastępcze zostanie wysłane na adres klienta końcowego lub reselera w ten sam lub w następny dzień roboczy w zależności od wybranej usługi reklamacji.
  7. Klient końcowy lub reseller może zamienić urządzenie zastępcze z uszkodzonym w ciągu 15 dni roboczych.
  8. Uszkodzone urządzenie musi zostać zwrócone do centrum serwisowego zgodnie z regulaminem usługi gwarancyjnej.
  9. W przypadku jeśli urządzenie nie zostanie zwrócone we wskazanym terminie, Centrum Serwisowe Zyxel zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na urządzenie w wysokości odpowiadającej sugerowanej cenie dla klienta końcowego. Faktura będzie wystawiona na dane firmy rejestrującej sprawę RMA z terminem płatności wynoszącym 8 dni.
 7. Wysyłka RMA
  1. Wysyłka musi spełniać normy i regulacje krajów UE oraz musi być zgodna z regulaminem i warunkami gwarancji Zyxela.
  2. Koszty wysyłki do firmy Zyxel pokrywa użytkownik, podczas gdy Zyxel opłaca przesyłkę zwrotną do klienta.
  3. Przesyłka zwrotna zgłaszanego RMA wymaga podania numeru RMA oraz poprawnego adresu zwrotnego na opakowaniu paczki RMA. Załączone dokumenty mogą nie być zwrócone do nadawcy.
  4. Przesyłka niespełniająca warunków RMA zostanie odrzucona w punkcie centrum serwisowego Zyxela. W takim przypadki jeśli przewoźnik zażąda dodatkowych kosztów zostaną one przerzucone na nadawcę.
 8. RMA i produkty bez gwarancji
  1. Koszty serwisowe za zgłoszenia RMA, które nie są objęte gwarancją Zyxela zostaną przeniesione na klienta, który zgłosił wniosek RMA.
  2. W przypadku, gdy klient końcowy lub reseller nie będzie w stanie dostarczyć dowodu zakupu lub licencji usługi gwarancyjnej dla zgłaszanego produktu, centrum serwisowe Zyxela obciąży kosztami naprawy użytkownika końcowego lub resellera, który zgłosił wniosek RMA.
  3. Klient końcowy lub reseller może zaakceptować wyliczoną kwotę i zapłacić ją poprzez oferowany system płatności lub może dostarczyć decyzję dotyczącą podjęcia naprawy do centrum serwisowego.
  4. Po zaksięgowaniu płatności następuje akceptacja zgłoszonego RMA.
  5. Podczas procesu naprawy w przypadku wykrycia uszkodzenia, które pozbawia urządzenia gwarancji, centrum serwisowe poinformuje klienta o odkrytych uszkodzeniach i ustali dalszy przebieg procesu reklamacji.
 9. Ograniczenia usługi
  Zyxel dołoży wszelkich starań, aby zrealizować usługę wymiany urządzenia w wyznaczonym czasie do momentu wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń na które nie ma wpływu. Tego typu zdarzenia ograniczają się do warunków pogodowych i czynników ekonomicznych, takich jak burze, oblodzenia lub embargo w obszarze dostawy spowodowane konfliktem politycznym. W przypadku, gdy czas opóźnienia realizacji opłaconej usługi wynika z winy firmy Zyxel lub jednego z jej partnerów i przekroczy dwa dni robocze, klient może żądać zwrotu pierwotnej ceny zakupu licencji. Firma Zyxel nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z wydatkami obsługi technicznej lub transportem, za utratę zysków oraz inne straty biznesowe. Ogólnie obowiązujące warunki gwarancji usług Zyxela odnoszą się do wszystkich usług RMA oferowanych przez firmę Zyxel lub jej partnerów kontraktowych.