Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

RODO: zegar tyka

RODO— małe i średnie przedsiębiorstwa

Regulacje RODO (unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych) wpływają na wszystkie firmy w zakresie zarządzania danymi i ich zabezpieczania. Regulacje zastępują istniejące prawa dotyczące ochrony danych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Czy Twoja firma jest gotowa? Zobacz, jakie będą koszty, jeśli nie zapewnisz odpowiednich zabezpieczeń.

Zobacz infografikę

Firmy, które nie zapewnią zgodności, narażają się na grzywny w wysokości do 20 mln EUR lub do 4% całkowitych obrotów rocznych.

RODO i ochrona danych

Regulacje RODO obejmują wszystkie aspekty związane z wykorzystywaniem i zabezpieczaniem danych osobowych oraz zarządzaniem danymi osobowymi mieszkańców UE przez firmy, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Kompleksowa strategia ochrony danych jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak zabezpieczyć sieć i zapewnić zgodność z regulacjami RODO

Podstawowe wymagania dotyczące danych zawarte w regulacjach RODO

Należy uzyskać wyraźną zgodę od danej osoby na zbieranie jej danych osobowych.

Więcej informacji

Należy zapewnić poszczególnym osobom prawo do usunięcia lub aktualizowania przechowywanych danych.

Więcej informacji

Przetwarzanie danych — profilowanie i segmentowanie musi być zgodne z prawem, sprawiedliwe i transparentne.

Więcej informacji

Przetwarzanie danych powinno być zgodne z początkowym celem określonym podczas zbierania danych.

Więcej informacji

Należy zabezpieczyć i chronić dane przed naruszeniami — transmitowaniem, modyfikowaniem lub przypadkowym usuwaniem.

Więcej informacji

Przechowywane dane powinny być dokładne, aktualne i zachowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne.

Więcej informacji

Ochrona przez projektowanie

Zabezpieczenia muszą stanowić fundament strategii przetwarzania danych, a nie element do przemyślenia na końcu. Zabezpieczenia firmy Zyxel to kompleksowe, zaawansowane i skalowalne rozwiązania zabezpieczające dla małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają wymagania RODO — ochrony przez projektowanie. Przeczytaj nasz przewodnik technologiczny, aby dowiedzieć się, jak zabezpieczyć sieć.

Przeczytaj przewodnik technologiczny

Dowiedz się więcej

Jak zabezpieczyć firmę i spełnić wymagania RODO

Przeczytaj przewodnik

Technologia zapewniająca zgodność z RODO

Przeczytaj przewodnik

Wykonaj audyt zabezpieczeń

Rozpocznij audyt zabezpieczeń

Skontaktuj się z ekspertem ds. zabezpieczeń sieciowych firmy Zyxel

Poproś o kontakt