Etapy ewolucyjne

LTE to już czwarta generacja technologii szerokopasmowej wyróżniająca się zdecydowaną poprawą efektywności, większą prędkością przesyłania danych, mniejszymi opóźnieniami, redukcją kosztów, lepszą wydajnością systemową oraz większym zasięgiem.