Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Proste planowanie, instalacja i zarządzanie firmową siecią Wi-Fi

Korzyści

Propozycja projektu i etap planowania

Proponując projekt wdrożenia sieci bezprzewodowej pierwsze pytanie zadane instalatorowi powinno brzmieć „Ile punktów dostępowych będę potrzebować”? Korzystając z Zyxel Wireless Optimizer, można łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wystarczy umieścić punkty dostępowe na mapie, aby określić ich niezbędną ilość. Narzędzie udostępnia również kilka zaawansowanych „scenariuszy”, takich jak obszar o dużej aktywności urządzeń lub różne środowiska instalacji typu biura albo hotele, w których instalator musi jedynie wybrać określone warunki, a Zyxel Wireless Optimizer przeliczy zasięg wybranych punktów dostępowych. Instalator sieci może siedzieć wygodnie w biurze i planować oraz symulować jak wiele i jakiego typu punkty dostępowe będą potrzebne do danej instalacji.

Regulacja podczas instalacji

Administratorzy sieciowi doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo czasochłonne i wymagające są tradycyjne metody instalacji sieci bezprzewodowych, i że zazwyczaj wymagają więcej niż jednej wizyty u klienta. Aby rozwiązać ten problem Zyxel Wireless Optimizer został zaprojektowany tak, aby zredukować zarówno czas jak i koszt, umożliwiając zaplanowanie sieci WiFi przed jej docelową instalacją. W momencie, gdy kontroler NXC2500 i punkty dostępowe zostaną zainstalowane w zaplanowanych miejscach i uruchomione, administrator może wykorzystać Zyxel Wireless Optimizer do podglądu bieżącego sygnału na mapie zasięgu na podstawie zebranych informacji z kontrolera i punktów dostępowych. Za pomocą wygodnego narzędzia administrator może przesuwać lub dodawać urządzenia w celu eliminacji punktów pozbawionych zasięgu lub w celu regulacji mocy wyjściowej i redukcji zakłóceń sygnału. Sieć bezprzewodowa będzie zaplanowana prawidłowo od samego początku.

Obsługa posprzedażowa

Dziś większość administratorów do zarządzania i monitorowania sieci używa interfejsów użytkowych kontrolera lub SNMP. Powszechnie stosowany interfejs do podglądu jest trudny dla administratorów i uniemożliwia szybką identyfikację poszukiwanego urządzenia. Zyxel Wireless Optimizer oferuje administratorom inne korzyści dzięki wizualizacji kluczowych szczegółów dotyczących wydajności, np. używany kanał, retransmitowane ramki i błędne ramki obok urządzenia umieszczonego na mapie. Przyjazna dla użytkownika prezentacja statusu sieci nie tylko zredukuje czas potrzebny do odszukania cennych informacji, ale również pomoże administratorom sieciowym szybko reagować na problemy, a to oznacza większą jakość świadczonych usług.

Schemat Zastosowania

Powiazane Linki