Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Łatwa grupowa instalacja i konfiguracja punktów dostępowych

Łatwa obsługa

Oprogramowanie ZAC wyposażone zostało w intuicyjny interfejs, który można obsługiwać bez wcześniejszego szkolenia. Reselerzy mogą najpierw wyszukiwać punkty dostępowe dostępne w sieci, edytować ich profile, a potem zatwierdzać konfigurację poprzez aplikację ZAC. Przechodząc przez procedurę złożoną z trzech etapów, konfigurację wielu urządzeń można zrealizować w zaledwie kilku minut.

Oszczędność czasu i łatwiejsza instalacja

Reselerzy bardzo często zmagają się z czasochłonną i wyczerpującą konfiguracją oraz obsługą wielu punktów dostępowych. Oprogramowanie ZAC oferuje praktyczne funkcje do zarządzania punktami dostępowymi z poziomu jednej aplikacji, co znacząco zmniejsza koszty nowych oraz rozbudowywanych wdrożeń sieci bezprzewodowych.

Konfiguracja punktów dostępowych

Po wykryciu i wybraniu punktu dostępowego, Reselerzy mogą edytować bieżący profil ustawień lub z łatwością tworzyć zupełnie nowy. Poprzez aplikację ZAC można sprawdzać i konfigurować profile punktów dostępowych i funkcje takie jak: SSID, zabezpieczenia, RADIUS, filtrowanie MAC oraz separacja w warstwie L2, a następnie zapisywać je w komputerze. Zapisane profile można importować do nowo instalowanych punktów dostępowych w procesie rozbudowy infrastruktury sieciowej, oszczędzając tym samym cenny czas. Dzięki aplikacji ZAC nie trzeba powtarzać całego procesu konfiguracji dla każdego pojedynczego punktu dostępowego. Reselerzy mogą konfigurować lub zmieniać profile dla jednego urządzenia lub dla grupy urządzeń, a następnie zatwierdzać tą konfigurację za pomocą jednego kliknięcia.

Grupowa aktualizacja oprogramowania i zapisywanie profili

Aby zarządzać punktami dostępowymi, Reselerzy muszą sprawdzać status urządzeń indywidualnie i poświęcać sporo czasu na aktualizowanie każdego z nich i zapisywanie kopii pliku konfiguracyjnego. Aplikacja ZAC umożliwia grupową aktualizację oprogramowania i zapisywanie kopii ustawień bez konieczności powtarzania tych samych czynności.

Przykład zastosowania

Powiązane linki