Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Uniwersalny i inteligentny kontroler urządzeń bezprzewodowych

Korzyści

Bezprzewodowy kontroler Zyxel NXC2500 obsługuje serię punktów dostępowych Zyxel Unified, Unified Pro i NWA5000 oraz zapewnia kompleksową funkcjonalność sieci bezprzewodowej dla firm. Standardowo Zyxel NXC2500 umożliwia zarządzanie 8 punktami dostępowymi i zapewnia skalowalność urządzenia do maksymalnej liczby 64* punktów dostępowych. Zgodnie z zasadą "pay-as-you-grow" zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przyszłości dla małych i średnich przedsiębiorstw, hoteli i instytucji edukacyjnych w zakresie instalacji bezpiecznych i scentralizowanych sieci bezprzewodowych.

Adaptacyjne i niezawodne instalacje bezprzewodowe

Wychodząc poza granice technologii sieciowej, ZyMESH tworzy bezprzewodową siatkę połączeń – oferuje łatwą konfigurację, lepsze zarządzanie i większą niezawodność. ZyMESH ułatwia dostarczenie zasięgu bezprzewodowego do miejsc, w których stworzenie infrastruktury kablowej stanowi problem. Ponadto, każdy wzmacniacz sygnału posiada możliwość wyboru trasy, aby zapewnić wysoką odporność na awarię i niezawodną sieć Wi-Fi. W przeszłości podczas konfigurowania połączeń WDS, by rozszerzyć usługę bezprzewodową, administratorzy musieli przypisywać adresy kanałów i adresy MAC w każdym punkcie dostępowym. Teraz mogą wykorzystać funkcję wykrywania i centralnie zarządzać za pomocą kontrolerów ZyMESH i Zyxel NXC2500.

Co więcej, Zyxel APFlexTM upraszcza instalację poprzez konfigurację trybu zarządzanego/niezależnego punktów dostępowych, automatycznie integrując się w środowisku sieciowym z protokołem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i eliminując konieczność przygotowania przed instalacją.

Ulepszone zarządzanie modułem radiowym i optymalizacja sieci bezprzewodowej

Wszystkie sieci Wi-Fi stają przed poważnym wyzwaniem, aby zapewnić klientom bezprzewodowym poziomu usług, jakiego wymagają. Trudność polega na tym, że istnieją różne rodzaje klientów Wi-Fi w sieci, a użytkownicy mają tendencję do podejmowania własnych decyzji dotyczących połączeń i roamingu.

Zyxel NXC2500 wyposażony jest w zaawansowane technologie optymalizacji sieci bezprzewodowej, które ułatwiają administratorom monitorowanie i utrzymanie kondycji sieci Wi-Fi. Funkcja sterowania zakresem pasma i progu sygnału klienta, pozwala dopasować każdego użytkownika Wi-Fi do najlepszego modułu radiowego w optymalnym punkcie dostępowym. Sterowanie pasmem ustawia 5 GHz jako priorytetowe, aby zoptymalizować połączenia sieciowe dla klientów dwuzakresowych. Próg sygnału klienta zapewnia, że wszyscy użytkownicy łączą się z punktami dostępowymi zapewniającymi najsilniejszy sygnał. Auto Healing to kolejna funkcja optymalizacji sieci bezprzewodowej, w której punkty dostępowe rozpoznają status pobliskich punktów i automatycznie dostosowują moc, jeśli wykryją awarię. Automatyczne naprawianie połączeń zapewnia niezawodny i zawsze dostępny zasięg sieci bezprzewodowej. Zyxel NXC2500 oferuje również dynamiczny wybór kanałów, aby zoptymalizować jakość i wydajność sieci Wi-Fi, jednocześnie minimalizując wysiłki administracyjne, dzięki automatycznemu i natychmiastowemu wybieraniu kanałów.

Uwierzytelnianie z uproszczonym zarządzaniem

Zyxel NXC2500 wykorzystuje kompleksowe metody uwierzytelniania do zarządzania dostępem Wi-Fi dla urządzeń z serwerami AD, LDAP lub RADIUS. NXC2500 posiada również wbudowany serwer RADIUS, serwer strony powitalnej i serwer DHCP, aby ułatwić wdrażanie bezpiecznych usług dostępu dla pracowników i gości. Generator kont dla nowych użytkowników, umożliwia dynamiczne tworzenie kont dla gości, którzy mogą zalogować się poprzez spersonalizowaną stronę za pomocą kodu QR. NXC2500 obsługuje również zewnętrzne spersonalizowane portale, które w dużej mierze przynoszą korzyści w zakresie uwierzytelniania dostępu w obiektach usługowych, takich jak hotele. Ponadto, w przypadku CAPWAP opartego na standardzie IETF, można ustanowić bezpieczne połączenie między kontrolerem NXC i punktami dostępowymi bez zmiany istniejącej infrastruktury LAN. NXC2500 oferuje bezpieczną sieć Wi-Fi z łatwą instalacją dla Twojej firmy.

* Zarządzanie 64 punktami dostępowymi jest obsługiwane w wersji oprogramowania V4.10 lub nowszej

Najważniejsze funkcje

Wysoka skalowalność

Aby zapewnić kompleksową funkcjonalność WLAN, NXC2500 obsługuje zarządzanie punktami dostępowymi. Standardowo NXC2500 obsługuje początkowe zarządzanie 8 punktami i zapewnia skalowalność do maksymalnej obsługiwanej liczby 64* punktów dostępowych. Zasada "pay-as-you-grow" zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przyszłości dla małych i średnich przedsiębiorstw, hoteli i instytucji edukacyjnych w zakresie wdrożenia zabezpieczonej i scentralizowanej bezprzewodowej sieci LAN.

* Zarządzanie 64 punktami dostępowymi jest obsługiwane w wersji oprogramowania V4.10 lub nowszej


Funkcja „Auto Healing“

NXC2500 posiada funkcję Auto Healing, która rozpoznaje status sąsiednich punktów dostępowych i automatycznie dostosowuje ich moc, aby zapewnić niezawodne usługi sieciowe. Jeśli zostanie wykryta awaria, pobliskie punkty dostępowe zwiększą moc wyjściową, by pokryć zasięgiem pusty obszar. Po naprawieniu urządzenia, moc wyjściowa zostaje automatycznie zmniejszona.


ZyMesh

Funkcje ZyMesh w NXC2500 pomagają rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej w miejsca, w których wdrożenie instalacji kablowej jest utrudnione. Ponadto, każdy wzmacniacz sygnału posiada możliwość wyboru trasy, aby zapewnić wysoką odporność na awarię i niezawodną sieć Wi-Fi. ZyMesh umożliwia łatwe i centralne przydzielanie punktów i zarządzanie wieloma punktami dostępowymi.


Funkcja „Client Steering“

Funkcja sterowania klientem ustawia priorytet 5 GHz dla urządzeń dwuzakresowych, aby odciążyć pasma 2,4 GHz, podczas gdy próg sygnału klienta przenosi urządzenia do punktów dostępowych o silniejszym sygnale. Dzięki tym dwóm funkcjom, NXC2500 zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów radiowych, by zmaksymalizować wydajność sieci bezprzewodowej.


Kompleksowe zarządzanie dostępem

W celu zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostępu, NXC2500 oferuje łatwe i dynamiczne tworzenie kont oraz wszechstronne bezprzewodowe metody uwierzytelniania użytkowników dla różnych scenariuszy aplikacji. Uwierzytelnianie MAC i spersonalizowany portal powitalny jest dostosowany do potrzeb firmowych, usługowych i miejsc publicznych. Dzięki temu oraz obsłudze kodów QR, urządzenia przenośne bez klawiatury mogą natychmiast i bezpiecznie uzyskać dostęp do usługi internetowej.


NAT Traversal

Urządzenie NXC2500 może ułatwić połączenia przechodzące przez bramki NAT, aby rozwiązać problem z połączeniem dla kontrolera punktów dostępowych i WLAN zainstalowanych w różnych podsieciach. Zapewnia to najwyższy poziom niezawodności sieci bezprzewodowej.


Nowoczesne zabezpieczenia bezprzewodowe

NXC2500 posiada wiele funkcji zabezpieczających sieć, aby zapewnić najbardziej niezawodną ochronę nowoczesnej sieci bezprzewodowej. Wykrywanie niebezpiecznych punktów dostępowych umożliwia ich blokowanie, podczas gdy uwierzytelnianie WPA / WPA2-Enterprise klasy przemysłowej, różnorodność protokołów EAP (Extensible Authentication Protocol) i wbudowana funkcja zapory ogniowej, gwarantuje bezpieczny dostęp i ochronę przed nieautoryzowanymi lub złośliwymi działaniami w sieci.


Zyxel Wireless Optimizer

NXC2500 obsługuje Zyxel Wireless Optimizer (ZWO), aby uprościć planowanie, wdrażanie i zarządzanie firmową siecią bezprzewodową bez konieczności stosowania kosztownych narzędzi do skanowania sygnału w miejscu instalacji i dodatkowych czujników lub serwerów lokalizacji.


Przykład zastosowania

Where to Buy