Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Elastyczna subskrypcja dostosowana do Twoich potrzeb

Nebula Control Center (NCC) oferuje wiele opcji subskrypcji, aby spełnić potrzeby klientów. Bez względu, czy szukasz bezpłatnej opcji, która zapewnia spokój ducha, większej kontroli i lepszego wglądu w działanie sieci, czy też najbardziej zaawansowanego zarządzania w chmurze, Nebula może Ci pomóc.

Plan, który wybierzesz, określi poziom usług w chmurze Nebula.

M
G
S
W
Nazwa funkcji
Pakiet Base
Pakiet Plus
Pakiet Pro
Nieograniczone rejestracje i centralne zarządzanie (konfiguracja, monitorowanie, konsola, mapa lokalizacji i plan pomieszczeń) urządzeniami Nebula
Bezdotykowe, automatyczne wdrażanie sprzętu/konfiguracji z poziomy chmury
Zdalne zarządzanie oprogramowaniem układowym
Aplikacje dla systemów IOS i Android (wdrażanie, zarządzanie i powiadomienia push)
Scentralizowane monitorowanie urządzeń i klientów (dzienniki i statystyki) oraz raportowanie 24 godziny 7 dni 1 rok
Konta administracyjne dla organizacji (pełny dostęp do uprawnień administracyjnych) 5 8 BEZ LIMITU
Wpisy dotyczące uwierzytelniania użytkowników (przez wbudowany Nebula Cloud Authentication Server) 50 100 BEZ LIMITU
Harmonogramowanie funkcji sieciowych (reguły SSID/PoE/zapory)
Uwierzytelnianie oparte na adresie MAC i 802.1X
Uwierzytelnianie przez portal z przechwytywaniem połączeń
Tryb zapisu w chmurze
Zaawansowane harmonogramowanie oprogramowania układowego (organizacja/lokalizacja/urządzenie)
Zaawansowane funkcje raportowania (eksportowanie, wysyłanie pocztą e-mail, planowanie raportów - własne logo)
Automatyczna topologia sieci (wizualizacja z możliwością podejmowania działań)
Wysyłanie powiadomień i alarmów przez e-mail
Vouchery WiFi (automatyczne generowanie voucherów dostępu/uwierzytelniania z limitem czasu zdefiniowanym przez użytkownika)
Organizacyjne dzienniki audytu/zmian użytkowników
Synchronizacja, klonowanie i szablony konfiguracji w skali całej organizacji
Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie konfiguracji
Priorytetowe wsparcie techniczne
(bezpośrednio w NCC, w tym czat internetowy)
Otwarty interfejs API do integracji aplikacji partnerów
Diagnostyka klienta - dziennik zdarzeń oparty na modelu podróży
Zaawansowane zabezpieczenia AAA WiFi (dynamiczne osobiste klucze PSK, Facebook WiFi, dynamiczne przypisywanie sieci VLAN przez NCAS, integracja mechanizmów AAA stron trzecich)
Zaawansowane sterowanie i zarządzanie WiFi (ustawianie progu RSSI dla każdego punktu dostępowego, eksportowanie dziennika ruchu NAT, programowalne SSID i PSK)
Monitorowanie i raportowanie kondycji sieci WiFi (sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe)
Zaawansowane sterowanie przełącznikami (sterowanie przepustowością portów, sieci VLAN oparte na producencie, interfacing IP i routing statyczny)
Zbiór funkcji IPTV (zaawansowana obsługa IGMP, raport IPTV z alarmami opartymi na sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym)
Zbiór funkcji monitoringu wideo (monitorowanie, przedłużony zasięg, automatyczne przywracanie zasilanych urządzeń)
Zbiór zaawansowanych funkcji VPN (topologia VPN. użycie ruchu VPN, Smart VPN, L2TP/IPSec, skrypty do konfiguracji klientów VPN)
Detekcja i reakcja oparta na współpracy (CDR) z automatycznymi przeciwdziałaniami (tylko serie USG FLEX i ATP)

M = funkcja administracyjna (NCC); G = funkcja bramy; S = funkcja przełącznika; W = funkcja bezprzewodowa

Usługi zarządzane a Nebula

Narzędzie NCC, zaprojektowane z myślą o dostawcach usług zarządzanych (Managed Service Providers, MSP), oferuje pakiet MSP, aby uprościć zarządzanie wieloma organizacjami, a przez to pomóc dostawcom MSP w świadczeniu jak najlepszych usług.

  • Umożliwia zarządzanie wieloma dzierżawcami (organizacjami) z wykorzystaniem jednego portalu.
  • Wzbogaca usługi oferowane klientom przez dostawcę MSP za sprawą konfigurowalnego panelu sterowania oznaczonego marką dostawcy oraz kontaktem w sprawach wsparcia.
  • Zapewnia scentralizowane i elastyczne zarządzanie kontami administracyjnymi dzięki narzędziu do obsługi grup (zespołów), które pozwala szybko uwzględniać zmiany członków i przywilejów.
  • Zwiększa wydajność pracy dostawców MSP dzięki scentralizowanej synchronizacji ustawień użytkowników/narzędziom do klonowania, które pozwalają szybko powtórzyć udane wdrożenie sieci u nowych klientów.
  • Gives MSP a centralized and efficient tool to set alerts in customers’ ORGs & sites for fast response to increase customer service

3 powody do modernizacji firmowej sieci

Optymalizacja produktywności i procesów

Zaawansowane narzędzia do zarządzania wieloma dzierżawcami i lokalizacjami, takie jak klonowanie/synchronizowanie/szablony konfiguracji


Narzędzia do rozwiązywania problemów, takie jak topologia lokalizacji


Raporty kondycji sieci bezprzewodowej, topologii VPN, dzienników zmian konfiguracyjnych oraz analizy NSS do proaktywnego zarządzania

Zwiększona wartość kompetencji Twoich klientów

Facebook WiFi + raport danych/analityki użytkowników wspomagają sprzedaż i marketing hotspotów


Zaawansowany raport IGMP+IPTV zwiększa wydajność hotelowej telewizji IPTV


DPPSK+API zwiększa bezpieczeństwo i wygodę logowania się w sieciach Wi-Fi.

Cykliczne przychody ze świadczonych usług

Automatyczne, zaplanowane raporty o sieci, takie jak zestawienia urządzeń oraz raporty analizy NSS, ograniczają pracę i czas poświęcany przez dostawcę MSP na świadczenie usług klientom.

Kto potrzebuje pakietu profesjonalnego?

01

Dostawca usług zarządzanych (MSP), który zarządza sieciami wielu organizacji, wieloma lokalizacjami lub urządzeniami.

02

Specjalista IT, który zarządza większą liczbą urządzeń i instalacji.

03

Twoja sieć staje się na tyle duża i skomplikowana, że nie jesteś w stanie zarządzać nią samodzielnie