Zunifikowany dwuradiowy punkt dostępowy 802.11ac Wave2

NWA5123-AC HD