Cloud Networking Management

Nebula Control Center

Elastyczna subskrypcja dostosowana do Twoich potrzeb

Nebula Control Center (NCC) oferuje wiele opcji subskrypcji, aby spełnić potrzeby klientów. Niezależnie od tego, czy szukasz darmowej opcji dającej Ci spokój ducha bez dodatkowych kosztów, większej kontroli nad aktualizacjami i widocznością sieci, czy nawet najbardziej zaawansowanego zarządzania siecią w chmurze, Nebula jest tutaj, aby Ci pomóc.

Plan, który wybierzesz, określi poziom usług Nebula Cloud.

M
R
F
S
W
Nazwa funkcji
Pakiet podstawowy (Base)
Pakiet Plus
Pakiet Pro
Nieograniczona rejestracja i centralne zarządzanie (konfiguracja, monitorowanie, pulpit nawigacyjny, mapa lokalizacji i wizualny plan piętra) urządzeniami Nebula
Bezdotykowe automatyczne wdrażanie sprzętu/konfiguracji z chmury
Zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym over-the-air
Aplikacja na iOS i Android (wdrażanie, zarządzanie i powiadomienia push)
Centralne monitorowanie urządzeń i klientów (informacje o dziennikach i statystykach) i raportowanie 24HR (Rolling) 7D (Rolling) 1YR (Rolling)
Konta administratorów na organizację (pełny dostęp do praw administracyjnych) 5 8 NO LIMIT
Wpisy uwierzytelniania użytkowników (za pomocą wbudowanego serwera uwierzytelniania Nebula Cloud) 50 100 NO LIMIT
Harmonogram funkcji sieciowych (SSID/PoE/reguły zapory)
Uwierzytelnianie oparte na MAC i 802.1X
Uwierzytelnianie za pomocą Captive Portal
Wyłączenie z trybu oszczędzania w chmurze
Zaawansowane planowanie oprogramowania układowego ( jednostka organizacyjna/obiekt/urządzenie)
Zaawansowane funkcje raportowania (w tym eksport/raporty e-mail/zaplanowane raporty – niestandardowe logo)
Automatyczna topologia sieci (wizualna i wykonywalna)
Powiadomienia e-mail i alerty dla użytkowników
Vouchery Wi-Fi (automatycznie generowane vouchery dostępu/uwierzytelniania z limitami czasu zdefiniowanymi przez użytkownika)
Zaawansowana kontrola przełączników (VLAN oparty na dostawcy, Auto PD Recovery)
Dzienniki audytu/zmian użytkowników w organizacji
Synchronizacja, klonowanie i szablony konfiguracji w całej organizacji
Tworzenie kopii zapasowych/przywracanie konfiguracji
Zdalny dostęp CLI/Konfigurator
Priorytetowe żądania wsparcia Nebula
(Bezpośrednie NCC w tym czat internetowy)
Otwarte API do integracji aplikacji partnerów ekosystemu
Zaawansowane zabezpieczenia Wi-Fi AAA (dynamiczny osobisty PSK, dynamiczne przypisanie VLAN przez NCAS, integracja AAA innych firm, w tym zapasowe uwierzytelnianie MAC w Captive Portal)
Zaawansowana kontrola i zarządzanie Wi-Fi (ustawienie progu RSSI na AP, eksport dziennika ruchu NAT AP, programowalne SSID i PSK)
Zaawansowana kontrola i zarządzanie Wi-Fi (ustawienie progu RSSI na AP, eksport dziennika ruchu NAT AP, programowalne SSID i PSK)
Monitorowanie i raport o stanie Wi-Fi (AI/machine learning dla sieci bezprzewodowych)
Interfejsy IP i routing statyczny przełączników
Stacking przełączników (stacking fizyczny)
Monitorowanie nadzoru przełączników
Zestaw funkcji IPTV przełączników (zaawansowane IGMP, raport IPTV z alertem AI/ML)
Archiwizacja dzienników ruchu Zyxel CNM SecuReporter
Zaawansowany zestaw funkcji VPN zapory (topologia VPN, użycie ruchu VPN, Smart VPN, obsługa skryptów klienta VPN L2TP)
Współpracujące wykrywanie i reagowanie (CDR) z automatyczną akcją reagowania (tylko USG FLEX i seria ATP)
Monitorowanie urządzeń klienckich (monitorowanie aktywności urządzeń w sieci LAN)

M = Funkcja zarządzania (NCC); R = Funkcja routera mobilnego LTE/5G; F = Funkcja bramy; S = Funkcja przełącznika; W = Funkcja bezprzewodowa

Usługi zarządzane z Nebulą

Zaprojektowany wyłącznie dla dostawców usług zarządzanych (MSP), NCC oferuje MSP Pack, aby ułatwić wydajne zarządzanie międzyorganizacyjne, co ostatecznie pomaga MSP dostarczać najwyższej jakości usługi swoim klientom.

  • Umożliwia zarządzanie wieloma dzierżawcami (organizacjami) za pomocą jednego portalu
  • Ulepsza usługi MSP dla klientów dzięki konfigurowalnemu pulpitowi nawigacyjnemu i kontaktowi z pomocą techniczną.
  • Zapewnia scentralizowane i elastyczne zarządzanie użytkownikami administratora z narzędziem do grupowania (zespoły), aby szybko dostosować się do zmian członków i uprawnień.
  • Zwiększa efektywność pracy MSP dzięki scentralizowanym narzędziom do synchronizacji/klonowania ustawień klientów, aby szybko odtworzyć udane wdrożenie sieci dla nowych klientów
  • Daje MSP scentralizowane i wydajne narzędzie do ustawiania alertów w organizacjach i lokalizacjach klientów w celu szybkiej reakcji i zwiększenia jakości obsługi klienta

3 powody, dla których warto zmodernizować sieć firmową

Optymalizacja produktywności i przepływu pracy

Zaawansowane narzędzia do zarządzania wieloma dzierżawcami i wieloma lokalizacjami, takie jak klonowanie/synchronizacja/szablony konfiguracji


Widoczne i możliwe do śledzenia narzędzia do rozwiązywania problemów, takie jak topologia całej lokalizacji


Stan sieci bezprzewodowej, topologia VPN, dzienniki zmian konfiguracji, raporty NSS Analysisdo proaktywnego zarządzania

Wartość dodana do kompetencji klienta

Raport Facebook Wi-Fi + analiza danych użytkowników wspiera sprzedaż i marketing hotspotów


Zaawansowany raport IGMP+IPTV poprawia wydajność programów IPTV hotelu


DPPSK+API poprawia bezpieczeństwo i doświadczenie w zakresie wdrażania Wi-Fi.

Zapewnienie świadczenia usług w celu uzyskania stałych przychodów

Automatyczne zaplanowane raporty sieciowe, takie jak podsumowujące raporty o urządzeniach i raport analizy NSS , zmniejszają wysiłek i czas MSP potrzebny na szybkie świadczenie usług klientom

Kto potrzebuje pakietu profesjonalnego?

01

Dostawcy usług zarządzanych (MSP), którzy zarządzają sieciami wielu organizacji, lokalizacji lub urządzeń.

02

Profesjonaliści IT, którzy zarządzają kilkoma urządzeniami i instalacjami.

03

Twoja sieć staje się coraz większa i bardziej złożona, przez co nie jesteś już w stanie wszystkiego zapamiętać.