Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Garantievoorwaarden

Algemene voorwaarden voor alle garantieclaims gericht aan Zyxel

Garantiebeleid

 1. De garantievoorwaarden van Zyxel zijn van toepassing op de geleverde apparatuur met alle toebehoren. De garantie is van toepassing op alle onderdelen van onze producten die bij normaal gebruik gebreken vertonen als gevolg van een fabricagefout, mits de gebruiker de gebruiksaanwijzingen in acht heeft genomen en de software- of firmwareversie naar de laatste versie is bijgewerkt.
 2. Zyxel verleent een volledige garantieservice aan de eindgebruiker van het product.
 3. Zyxel zal garantieservice verlenen door:
  1. het gerapporteerde defect te repareren;
  2. het defecte product om te ruilen met een identiek dan wel beter product;
  3. het defecte product te vervangen door een nieuwere versie van het product met soortgelijke dan wel betere eigenschappen.
 4. Mits gedekt door de garantievoorwaarden neemt Zyxel alle kosten voor reserveonderdelen en technische reparaties voor zijn rekening, met inbegrip van verzendkosten naar het aangegeven retouradres, met uitzondering van de kosten van verzending naar een RMA (Return Material Authorization)-inzamelpunt. Hierbij wordt de lokale wet- en regelgeving door de namens Zyxel opererende dienstverleners nageleefd.
 5. Indien een onderdeel of product door Zyxel wordt vervangen, wordt het vervangen product of onderdeel eigendom van Zyxel. Het Zyxel Service Center zal klanten informeren over de verwerking van hun individuele garantieclaim.
 6. Het is Zyxel toegestaan om tijdens de reparatie updates of wijzigingen op de apparatuur uit te voeren om deze van de meest recente software- en firmwareversie te voorzien. Klanten kunnen geen rechten aan deze update ontlenen.
 7. Zyxel erkent geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data opgeslagen op Zyxel producten, danwel schade hierdoor veroorzaakt.

Garantieperiode

Zyxel biedt eindgebruikers een standaard garantieperiode aan van 24 maanden vanaf de aankoopdatum, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden of op de Zyxel-website van het land van aanschaf. Om de volledige garantieservice te kunnen bieden binnen de gestelde tijd en voorwaarden, wordt de klant verzocht om het aankoopbewijs van het verkooppunt waar het product gekocht is te overleggen. Door Zyxel verleende garantieservice heeft geen verlenging van de garantieperiode of aanvang van een nieuwe garantieperiode tot gevolg, tenzij de lokale wetgeving dit vereist. Evenmin wordt de garantieperiode verlengd wanneer apparatuur wordt doorverkocht aan een tweede eindgebruiker. Bijzondere garantievoorwaarden die door een lokale vestiging van Zyxel worden aangeboden zijn louter van toepassing in de desbetreffende regio hebben geen invloed op de garantievoorwaarden in andere verkoopregio’s.

Voorwaarden voor garantieclaims

 1. Indien een product van Zyxel een defect vertoont dat door de garantievoorwaarden wordt gedekt, dient de klant onmiddellijk een garantieclaim in te dienen bij het dichtstbijzijnde servicecentrum van Zyxel. De contactgegevens zijn te vinden op de website van het desbetreffende land of in de meegeleverde documentatie.
 2. Eventuele schade die is ontstaan tijdens transport en die aan de buitenkant van de verpakking of behuizing zichtbaar is valt niet onder de garantie van Zyxel. De ontvanger dient dergelijke schade binnen 48 uur te melden bij de afzender en het verzendbedrijf. Niet zichtbare schade dient door de ontvanger te worden gemeld bij de afzender en de verzender zodra deze wordt ontdekt, uiterlijk drie werkdagen na ontvangst.
 3. De klant dient de apparatuur franco inclusief rechten naar het inzamelpunt of servicecentrum te verzenden, volgens de regelgeving die van toepassing is op verzendingen binnen de EU dan wel naar landen buiten de EU. Deze regelgeving is niet van invloed op lokale regelgeving die mogelijk bepaalt dat apparatuur kosteloos naar Zyxel verzonden dient te kunnen worden.
 4. Er kan uitsluitend aanspraak op garantie worden gemaakt indien de klant de apparatuur voor deze garantieservice heeft geregistreerd of indien de klant een kopie van het aankoopbewijs kan overleggen.
 5. Zyxel neemt geen claims in behandeling die niet door de betreffende garantievoorwaarden worden gedekt en brengt de veroorzakende partij mogelijk verzend- en verwerkingskosten in rekening.

Dead on Arrival Policy

Zyxel zal alle gebreken die onder garantie vallen als D.O.A behandelen indien deze binnen 30 dagen na aankoop bij een officieel verkooppunt gemeld zijn. Indien de klant ervoor kiest contact op te nemen met de RMA-afdeling van Zyxel, zal de laatste de claim verwerken volgens de standaard garantievoorwaarden.

Limited Lifetime Warranty (Beperkte levenslange garantie)

Zyxel biedt voor bepaalde zakelijke producten een uitbreiding op de standaard garantievoorwaarden, zoals vastgesteld in de onderhavige voorwaarden, als beperkte levenslange garantie. Met een beperkte levenslange garantie wordt de levensduur van het product bedoeld vanaf het moment waarop het product op de markt is gebracht en voor het eerst is aangeboden aan klanten binnen de EU tot aan het moment dat er op de website van Zyxel van het desbetreffende land via een EOL (End of Life)-aankondiging wordt bekendgemaakt dat het product niet langer leverbaar is. De desbetreffende zakelijke producten krijgen vanaf het moment van de EOL-aankondiging door het EU Service Center van Zyxel nog vijf jaar ondersteuning.

In het geval dat zich een probleem voordoet met een zakelijk product van Zyxel dient de klant voor assistentie contact op te nemen met het betreffende Zyxel-servicecentrum. Indien het product vervangen moet worden en voldoet aan de garantievoorwaarden, zal Zyxel de klant een RMA-nummer verstrekken. Het servicecentrum zal de hardware vervolgens naar de reseller/klant verzenden. Zyxel streeft ernaar om het defecte onderdeel binnen tien werkdagen te vervangen door een geschikt onderdeel van hetzelfde type of met gelijksoortige kenmerken. Zyxel garandeert niet dat het vervangende onderdeel een nieuw product is. Het is de verantwoordelijkheid van de reseller/klant om het defecte onderdeel te retourneren aan het servicecentrum van Zyxel.

Uitgebreide garantievoorwaarden per productgroep

 • Op producten waaraan een bepaalde actie is verbonden (zoals Zyxel Bestsellers) is een garantie van 3 jaar van toepassing.
 • Op de productgroepen unmanaged switches, beveiligingsoplossingen en Ethernet-verbindingen is een garantie van 5 jaar van toepassing.
 • Op switches uit de ES/GS/1XXX-, ES/GS2XXX-, ES-3XXX-, XGS- en M-reeks, zakelijke WLAN´s >3000 en de NXC-reeks is een beperkte levenslange garantie van toepassing.

Voor meer informatie over de producten die onder de verschillende garantievoorwaarden vallen kunt u terecht bij de verschillende verkooppunten.