End User License Agreement

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

Verklaring inzake een herziening van onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

ZyXEL heeft zijn licentieovereenkomst voor eindgebruikers per 19 juli 2010 herzien. Naar aanleiding van verzoeken van onze klanten en aanwijzingen van onze licentiegevers hebben we onderdelen van onze licentieovereenkomst aangepast die betrekking hebben op de software die in de producten van ZyXEL is opgenomen. Hierdoor wordt de licentie praktischer voor alle eindgebruikers. Een exemplaar van onze herziene licentieovereenkomst voor eindgebruikers is hierbij ter referentie opgenomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van ZyXEL (support@zyxel.nl).