Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Garancia

A Zyxel két évig garanciát vállal termékeire, ha azok anyag- vagy gyártáshibásak. Néhány esetben, a jótállás ideje ennél is hosszabb.

A jótállási időszak alatt amennyiben az eszköz anyag- vagy gyártáshiba jelei mutatja a Zyxel RMA központja megjavítja és/vagy kicseréli a hibás alkatrészt vagy terméket díjtalanul, a meghatározott feltételek mellett.

Jótállási irányelvek

 1. A Zyxel garancia a gyártó által kínált termékekre és valamennyi kiegészítőre vonatkozik. A garancia kiterjed a termék valamennyire elemére, amely a rendeltetésszerű használat során, gyártási probléma miatt hibásodik meg, amennyiben a felhasználó követte a használati utasítást és frissítette a terméket az aktuális szoftver és firmware verziókkal.
 2. A Zyxel a teljeskörű garanciát a termék végfelhasználója számára biztosítja.
 3. A Zyxel a garanciavállalási kötelezettségeinek a következő módokon tesz eleget:
  • A felmerült hiba megjavítása.
  • A hibás termék ugyanolyan, vagy jobb eszközre történő kicserélése.
  • A hibás termék következő generációs, hasonló, vagy nagyobb tudású eszközre történő kicserélése.
 4. A pótalkatrészek és a javítás költségét teljes egészében a Zyxel állja, beelértve a garancia igény során a fogyasztó által megadott címre történő szállítás díját is. A költségátvállalási kötelezettség nem vonatkozik a fogyasztótól az RMA gyűjtőpontig történő szállítás költségére. A helyi törvények és rendeletek betartásáról és teljesítéséről a Zyxel Service Provider (Szolgáltató) csapat gondoskodik.
 5. Amennyiben egy alkatrészt vagy terméket a Zyxel kicserél, az adott alkatrész a Zyxel tulajdonává válik. Ezért a Zyxel Service Center (Szolgáltató Központ) tájékoztatja a fogyasztókat az egyes kérelmek aktuális állásáról.
 6. A Zyxel fenntartja magának a jogot, hogy a javítási folyamat alatt frissítse vagy átvizsgálja a terméket, hogy meggyőződjön róla, az eszköz a legutolsó szoftver vagy firmware verziót használja. A fogyasztók nem élhetnek jogi panasszal a frissítés miatt.
 7. A Zyxel semmilyen módon nem vonható felelősségre a Zyxel termékeken tárolt adatok elvesztéséért, és az ezáltal keletkezett kárért.

Garancia érvényessége

A szabványos Zyxel garancia érvényessége 24 hónap a végfelhasználói vásárlástól számítva, kivéve ha a Szabályok és Feltételek pontban és a lokális Zyxel weboldalakon speciális feltételek szerepelnek. Annak érdekében, hogy a teljes garanciaszolgáltatást a vállalt időtartam alatt és feltételekkel tudja teljesíteni a cég, a fogyasztók a vásárlás tényét az értékesítőjüktől kapott számlával kötelesek igazolni. A Zyxel által nyújtott garanciaszolgáltatás nem terjeszti ki, vagy újítja meg az adott termék jótállási idejét, kivéve ha a helyi jogszabályok ezt megkövetelik. A garancia érvényessége nem indul újra, amikor egy használt eszközt tovább értékesítenek. A Zyxel helyi szervezetei által kínált speciális garanciafeltételek csak az adott területen érvényesek, és nem befolyásolják a jótállásra vonatkozó szabályokat és feltételeket más értékesítési területeken.

A garancia érvényesítésének feltételei

 1. Amennyiben egy Zyxel termék esetében a jótállási feltételek között szereplő hibát észelel a fogyasztó, azonnal jeleznie kell garanciaigényét a helyi Zyxel szolgáltatóközpontnál. Az elérhetőségek a lokális weboldalakon, vagy a kiszállítási dokumentumokon megtalálhatók.
 2. A szállítás közben keletkező, a csomagoláson látható sérülésekre nem terjed ki a Zyxel garancia. A címzettnek ezeket 48 órán belül jeleznie kell a küldő és a továbbító felé. A rejtett hibákat a címzettnek az észleléskor kell jeleznie - de legkésőbb három munkanapon belül – a továbbító és a küldő felé.
 3. A fogyasztó felelős a termékek eljuttatásáért a gyűjtőpontra vagy szolgáltató központba a DDP (Szállítás és vámfizetés) szabályzatnak megfelelően és biztosítania kell, hogy a szállítás megfeleljen az Európai Unión belüli, illetve azon kívüli országokban érvényes szabályoknak. A Zyxel-hez történő szállítást ingyen lehetővé tevő helyi szabályokat nem módosítja ez a rendelkezés.
 4. A Zyxel csak abban az esetben fogadja el a jótállási igényt, ha a fogyasztó bemutatja a vásárlást igazoló számla másolatát.
 5. A Zyxel nem kezeli az olyan panaszokat, amelyekre nem terjed ki a jótállás és fenntartja a jogot, hogy az ilyen esetekben a kezelésből és szállításból adódó költségeket a másik félre terhelje.

Eljárás nem működő új készülékek esetén

A Zyxel minden, a jótállási szabályzat szerint nem működő új készülékként leírt esetet a termék hivatalos kereskedőtől történő megvásárlását követő 30 napon belül kezel. Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy kapcsolatba lép a Zyxel RMA részlegével, a Zyxel a szabványos jótállási feltételek szerint kezeli a panaszt.

Korlátozott, teljes élettartamra szóló garancia

Bizonyos Zyxel Üzleti termékekre a Zyxel kiterjeszti az ebben a szabályzatban foglalt jótállási feltételeket a Korlátozott, teljes élettartamra szóló garancia keretében. A korlátozott, teljes élettartamra vonatkozó jótállás meghatározása szerint a termék élettartama az Európai Unión belüli kereskedelmi forgalomba kerüléstől addig tart, amíg a Zyxel helyi weboldalán bejelentik az adott készülék életciklusának végét. Az életciklus végét jelző bejelentés után az Üzleti termékekhez még további öt éven keresztül igénybe vehető technikai támogatás a Zyxel Szolgáltatóközpontokban

Kiterjesztett jótállási szabályok termékcsoportonként

 • 3 éves garancia a különleges kampányokban szereplő termékekre.
 • 5 éves garancia a Kapcsolók, Biztonság és Etthernet kapcsolat termékcsoportra.
 • Korlátozott, teljes élettartamra szóló garancia Switch sorozató kapcsolókra, a 3000-esnél nagyobb üzleti WLAN-okra és az NXC sorozatra.

Azon termékek listája, amelyekre valamennyi garancia érvényes az egyes kereskedelmi területek referencia listáiban érhető el.