Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxeli sotsiaalne vastutus ettevõttena

Globaalküla liikmena kohustub Zyxel võtma endale vastutuse ühis- ja keskkonna ees, hoolitsedes samal ajal ka oma sidusgruppide huvide eest. Enamgi veel, Zyxel väärtustab kogukonda, hoolitsedes keskkonna eest mitte üksnes saaste- ja energiaalastes küsimustes, vaid julgustades ka oma tarnijaid ja töötajaid võtma sarnaseid kohustusi eesmärgiga täita oma rolli vastustundlike korporatiivsete kodanikena. Et sellist pühendumist tunnustada, hindasid ACGA (Asian Corporate Governance Association) ja CLSA Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna turgude kohta väljastatud „CG Watch 2007“ raportis Zyxeli teiseks kõige eesrindlikumaks roheliseks ettevõtteks Aasias ja esimeseks Taiwanis. Ajakiri Global View andis Zyxelile 2008. ja 2009. aastal CSR (ettevõtete sotsiaalse vastutuse) auhinna, et tunnustada ettevõtte sellesuunalisi püüdlusi.

Vankumatut pühendumist võetud kohustustele silmas pidades lubab Zyxel:

01 Ettevõtte juhtimisel

järgida kõiki õiguslikke ja ärieetika nõudeid

02 Töötajaskonna seas

julgustada meie töötajate seas mitmekülgsust ja teovõimet
tagada töötajatele ohutud ja tervislikud töötingimused ning edendada töötajate tervist ja heaolu

03 Kogukonnas

teha kogukondadega koostööd, et parandada elukvaliteeti hariduse, majanduse ja sotsiaalse heaolu kaudu

04 Keskkonnas

tegeleda tootmise ja ettevõtlusega rohelistel põhimõtetel

05 Tootmisel

jätkata keskkonnasõbralike, energiasäästlikke toodete välja töötamist.