Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Záruční podmínky

Záruční podmínky

Společnost Zyxel poskytuje záruku vztahující se na materiálové nebo výrobní vady a to na dobu dva (2) roky.

Pokud v době záruční doby vykazuje výrobek známky materiálové a/nebo výrobní vady, reklamační centrum Zyxel (RMA) výrobek opraví a/nebo vymění vadné součásti nebo celý výrobek a to v souladu se záručními podmínkami uvedenými níže.

Záruční podmínky

 1. Záruka Zyxel zahrnuje zařízení a veškeré jeho příslušenství. Lze ji aplikovat na všechny části výrobku, které během normálního provozu a užívání vykazují vady v důsledku závady výrobku. Podmínkou je, aby zákazník postupoval podle příručky k užívání a výrobek měl instalovaný nejnovější software/firmware.
 2. Záruka Zyxel je poskytována konečnému uživateli výrobku.
 3. Zyxel splní záruční podmínky jedním z těchto kroků:
  • Opravou reklamované vady.
  • Výměnou vadného výrobku za stejný nebo lepší.
  • Výměnou vadného výrobku za nástupnický výrobek v řadě s lepšími nebo stejnými funkcemi.
 4. Zyxel hradí náklady na všechny náhradní díly a servisní práci včetně dopravních nákladů na uvedenou zpáteční adresu; záruka nekryje dopravní náklady na přemístění výrobku od zákazník do reklamačního centra. Navíc platí, že servisní poskytovatelé Zyxel postupují podle všech platných předpisů a zákonů týkajících se záručních podmínek v dané zemi.
 5. V případě výměny součásti nebo celého výrobku za nový se původní součást nebo výrobek stávají majetkem společnosti Zyxel. Servisní centrum Zyxel proto informuje zákazníka o zpracování reklamace.
 6. Zyxel si vyhrazuje právo aktualizovat nebo upravit výrobek během opravy, aby byl vybaven nejnovějším softwarem. Tuto aktualizaci však nelze vyžadovat.
 7. Zyxel neručí žádným způsobem za ztrátu dat uložených ve výrobcích Zyxel ani za škody tím způsobené.

Záruční doba

Společnost Zyxel poskytuje standardní záruční dobu v délce trvání 24 měsíců od data zakoupení výrobku koncovým zákazníkem, pokud není uvedeno jinak v těchto záručních podmínkách nebo na lokálních webových stránkách společnosti Zyxel. Zákazník prokazuje datum zakoupení výrobku dokladem od prodejce (faktura). Záruční plnění neprodlužuje ani neobnovuje původní záruční dobu výrobku, pokud to nevyžadují místní zákony a předpisy. Záruční doba se neobnovuje při následném prodeji výrobku druhému koncovému uživateli. Zvláštní záruční podmínky poskytované lokálními organizacemi Zyxel platí jen pro danou oblast a nemají vliv na záruční podmínky v jiným prodejních lokalitách.

Reklamační řád

 1. Jestliže výrobek Zyxel vykazuje závadu krytou záručními podmínkami, zákazník musí výrobek okamžitě reklamovat v místním servisním centru Zyxel. Kontakty na servisní centra zákazník najde na lokálních webových stránkách nebo na faktuře k výrobku.
 2. Poškození během dopravy viditelně rozeznatelné na přepravním obalu (např. poškozený obal) není kryto zárukou Zyxel. Příjemce výrobku může poškození při přepravě reklamovat do 48 hodin u odesílatele nebo transportní firmy. Skryté poškození při přepravě musí příjemce reklamovat ihned při jeho zjištění, ale nejpozději do tří pracovních dnů od přijití výrobku.
 3. Povinností zákazníka je zařídit dopravu výrobku do sběrného centra nebo servisního střediska. Toto ustanovení nenahrazuje místní předpisy, které dávají zákazníkovi právo zaslat výrobek firmě Zyxel zdarma.
 4. Podmínkou uznání záruky je předložení kopie prodejního dokladu.
 5. Zyxel odmítá hradit manipulační poplatky, které nejsou kryty příslušnou zárukou. Zyxel může vyúčtovat náklady za manipulaci a dopravu druhé straně.

Nefunkčnost výrobku v okamžiku dodání (DOA)

Záruka pro nefunkčnost výrobku při dodání má trvání 30 dní od data nákupu výrobku od oficiálního prodejce. Při kontaktování reklamačního centra (RMA) vyřeší Zyxel reklamační požadavek podle standardních záručních podmínek.

Omezená doživotní záruka (platná pro výrobky s datem prodeje od 1.9.2013)

U některých výrobků Zyxel pro podnikatelský sektor (Business) nabízí Zyxel rozšíření standardní záruky; toto rozšíření se nazývá omezená doživotní záruka. Dobou životnosti se zde rozumí časový interval od prvního uvedení výrobku na trh a prvního dodání zákazníkovi v zemích EU až do oznámení o konci životnosti výrobku (EOL), které se zveřejňuje na lokálních webových stránkách společnosti Zyxel. Výrobky Business budou podporovány ještě dalších 5 let od oznámení EOL, které je učiněno servisním střediskem Zyxel v zemích EU.

Podmínky prodloužené záruky podle typu výrobku

 • 3 roky pro vyjmenované výrobky kategorie „Consumer/Home products“ (Domácí síťové prvky)
 • 5 let pro switche řady 1xx a bezpečnostní brány
 • Omezená doživotní záruka pro switche (vyjma řady 100) a bezdrátové výrobky řady NWA a NXC

Podrobnější informace o typu záruky jsou uvedeny v seznamech pro konkrétní prodejní oblast.

Detailní informace o produktové záruce najdete zde.

*Doživotní záruka = Dobou životnosti se zde rozumí časový interval od prvního uvedení výrobku na trh a prvního dodání zákazníkovi v zemích EU až do oznámení o konci životnosti výrobku (EOL), které se zveřejňuje na lokálních webových stránkách společnosti Zyxel. Výrobky Business budou podporovány ještě dalších 5 let od oznámení EOL, které je učiněno servisním střediskem Zyxel v zemích EU.