Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Služby Next Business Day (NBD)

NBD – rozšířené služby pro výměnu výrobků

Ve společnosti Zyxel chápeme, že síťové prvky mají klíčový význam pro naše zákazníky a jejich podnikání. Neustále přezkoumáváme své výrobní postupy, aby byly naše produkty spolehlivé a splňovaly požadavky, jež na ně sítě našich zákazníků kladou. Víme také, že se občas může něco porouchat, a definovali jsme proto spektrum záručních služeb koncipovaných tak, aby splňovaly očekávání našich zákazníků. Pro zcela ojedinělý případ závady na síťovém prvku značky Zyxel máme připraveny rozšířené služby pro výměnu výrobků, které minimalizují dopad na naše zákazníky a umožňují jim co nejdříve obnovit normální provoz. To znamená úsporu nákladů a rychlé vyřešení problému, který zákazníkovi vznikl.

Rozšířené služby společnosti Zyxel pro výměnu výrobků v následující pracovní den

Aby porucha zařízení již nemusela vyvolávat stres, definovala společnost Zyxel dvě úrovně rozšířených služeb pro výměnu svých business prvků. Tyto služby se vztahují na všechny produkty uvedené na místních webových stránkách společnosti Zyxel v sekci SMB. Myslíme si, že o úrovni služeb by měli rozhodovat sami zákazníci. Proto jim společnost Zyxel umožňuje zvolit jednu ze dvou úrovní:

Odeslání v následující pracovní den (NBDS)

Tato služba je k dispozici zdarma pro všechny profesionální síťové prvky značky Zyxel a produkty určené malým a středním podnikům. Servisní středisko společnosti Zyxel vám z našeho servisního centra odešle náhradní produkt v následující pracovní den poté, co byla oznámena a uznána závada. Po obdržení náhradního produktu se pouze postaráte o vrácení vadného výrobku.

Doručení v následující pracovní den (NBDD)

Vedle standardní bezplatné služby nabízí společnost Zyxel pro kritická síťová zařízení svých zákazníků zpoplatněnou službu NBDD, která obsahuje doručení náhradního produktu v následující pracovní den. Tuto službu aktivujete jednoduše tak, že zakoupíte servisní licenci a přidružíte ji k registrovanému zařízení. V případě poruchy pak bude společnost Zyxel garantovat odeslání náhradního produktu v tentýž pracovní den, kdy problém společnosti Zyxel oznámíte.

Chcete-li zobrazit seznam všech výrobků, na které se rozšířené služby pro výměnu výslovně vztahují, klikněte sem.

Pokud potřebujete zjistit, zda se vztahují na konkrétní produkt, obraťte se na místní pobočku společnosti Zyxel nebo místní servisní organizaci společnosti Zyxel.

Společnost Zyxel doporučuje všem zákazníkům, aby si své produkty zaregistrovali. Můžeme tak lépe zajišťovat náležité úrovně služeb a dostupnost produktů, aby bylo možné řešit veškeré případné problémy, které mohou u zákazníka nastat. V případě služby NBDD (doručení v následující pracovní den) a související servisní licence je registrace povinná.

Webový odkaz k servisní licenci je portal.myzyxel.com/users/sign_in

NÁVOD K REGISTRACI na myzyxel.com naleznete ZDE

Pro aktivaci služby NBDD je nutné každý zakoupený produkt do 90 dní od jeho zakoupení zaregistrovat na našem portálu www.myzyxel.com

Proces registrace zahrnuje následující kroky:

 1. Na webových stránkách myzyxel.com se zaregistrujte jako uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou (VAR).
 2. Přihlaste se na server myzyxel.com pomocí nově vytvořeného nebo stávajícího účtu.
 3. Zadáním požadovaných údajů zaregistrujte každý jednotlivý produkt.
 4. U každého produktu se zobrazí seznam dostupných služeb a licencí, které můžete aktivovat.
 5. Zakupte příslušnou servisní licenci, kterou lze pro konkrétní produkt použít.
 6. Zadejte licenční klíč služby NBDD, která byla pro daný produkt zakoupena.
 7. Přidružte servisní položku k registrovanému produktu.
 8. Aktivace není možná v těchto případech:
  • Zákazník se nachází mimo servisní oblast služeb NBD.
  • Pro zařízení, které chce zákazník zaregistrovat, není služba NBDD k dispozici.
 9. Uživatelé nebo prodejci s přidanou hodnotou mohou službu NBDD využít již dva pracovní dny po dokončení registrace a přidružení služby k produktu na serveru myzyxel.com.

Chcete-li využít rozšířenou službu pro výměnu business produktu, řiďte se níže uvedeným postupem:

 1. Koncoví uživatelé nebo prodejci s přidanou hodnotou požádají o RMA tak, že vyplní formulář na místních webových stránkách společnosti Zyxel pro danou zemi nebo se obrátí na servisní středisko společnosti Zyxel uvedené na serveru www.zyxel.com.
 2. Tím, že požádá o vyřízení RMA, vyjadřuje koncový uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou souhlas s podmínkami RMA společnosti Zyxel, jejichž nejnovější verze je uvedena na webových stránkách.
 3. Společnost Zyxel reklamaci posoudí a z důvodu projednání případných podrobností může koncového uživatele nebo prodejce s přidanou hodnotou kontaktovat.
 4. Potvrzení žádosti o RMA, které poskytne servisní středisko RMA, obsahuje potřebné údaje a předpokládanou dobu realizace služby, která zohledňuje také čas místní provozní uzávěrky.
 5. Servisní středisko žadateli o službu poskytne číslo RMA a podrobné podmínky vyřízení RMA jako formální přijetí reklamace.
 6. Náhradní zařízení bude na adresu koncového uživatele nebo prodejce s přidanou hodnotou odesláno ve stejný nebo následující pracovní den – podle typu služby.
 7. Koncový uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou může vadné zařízení vyměnit za náhradní zařízení do 15 pracovních dnů.
 8. Vadné zařízení je třeba vrátit do servisního střediska v souladu s podmínkami záručního servisu.

V tomto dokumentu jsou popsány podmínky produktových služeb, které společnost Zyxel Communications (dále jen „Zyxel“) poskytuje koncovým uživatelům a prodejcům s přidanou hodnotou určitých produktů. Rozšířené služby Next Business Day (NBD) jsou součástí platných záručních podmínek pro produkty společnosti Zyxel. Proces poskytnutí náhradního zařízení zákazníkovi se nazývá Return Material Allowance (povolení k vrácení výrobku, dále jen „RMA“).

 1. Definice služeb
  U vymezených business produktů společnosti Zyxel jsou v určených evropských zemích k dispozici tyto rozšířené služby pro výměnu výrobků:
  • Odeslání v následující pracovní den (Next Business Day Shipment, dále jen „NBDS“) – náhradní produkt bude odeslán na adresu v některé z určených zemí v následující pracovní den poté, co centrum pro služby zákazníkům (CSO) společnosti Zyxel převezme případ RMA.
  • Doručení v následující pracovní den (Next Business Day Delivery, dále jen „NBDD“) – náhradní produkt bude odeslán ve stejný den, kdy centrum pro služby zákazníkům (CSO) společnosti Zyxel převezme případ RMA. Místní časová provozní uzávěrka pro žádosti o RMA adresované týmu CSO společnosti Zyxel je ve 14 hodin. V rámci určených zemí bude zásilka na požadovanou adresu doručena v následující pracovní den v době od 9:00 do 18:00 hod.
  • Doručení v následující pracovní den +1 (dále jen „NBDD+1“) – totéž jako NBDD, ale doručení se prodlužuje o jeden pracovní den kvůli omezení spojení s příslušnou zemí nebo logistickou infrastrukturou.
 2. Země, kde jsou služby dostupné
  Služby NBDS a NBDD jsou k dispozici v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Německu, Irsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, Nizozemsku a Spojeném království. Služba NBDD+1 je dostupná v severním Švédsku, v hornatých oblastech Rakouska, v Maďarsku, na Slovensku a na ostrovech a v hornatých oblastech s horší infrastrukturou v zemích uvedených u služby NBDD. Doba realizace služby se prodlouží v případě státního svátku v dané zemi. Podrobnosti vám poskytne servisní středisko nebo je najdete na místních webových stránkách společnosti Zyxel.
 3. Produkty a služby
  Služba NBDS se vztahuje na všechny produkty značky Zyxel, které jsou na místních webových stránkách v rámci serveru http://www.zyxel.com uvedeny jako business produkty (SMB). Na webových stránkách najdete také informace o produktech, pro které lze zaregistrovat službu NBDD. Uživatelé nebo prodejci, kteří chtějí aktivovat kteroukoli z rozšířených služeb pro výměnu výrobků, by měli příslušné produkty zaregistrovat na místních webových stránkách společnosti Zyxel. V případě NBDD musí být konkrétní produkty, kterých se služba týká, zaregistrovány povinně.
 4. Aktivace služby NBDD
  Pro aktivaci služby je nutné každý produkt do 90 dní ode dne jeho zakoupení zaregistrovat na našem serveru http://www.myzyxel.com. Proces registrace se skládá z těchto kroků:
  • Na stránkách myzyxel.com se zaregistrujte jako uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou (VAR).
  • Přihlaste se na server myzyxel.com pomocí nově vytvořeného nebo stávajícího účtu.
  • Zadáním požadovaných údajů zaregistrujte každý jednotlivý produkt.
  • U každého produktu se zobrazí seznam dostupných služeb a licencí, které můžete aktivovat.
  • Zakupte příslušnou servisní licenci, kterou lze pro konkrétní produkt použít.
  • Zadejte licenční klíč služby NBDD, která byla pro daný produkt zakoupena.
  • Přidružte servisní položku k registrovanému produktu.
  • Aktivace není možná v těchto případech:
   • Zákazník se nachází mimo servisní oblast služeb NBD.
   • Pro zařízení, které chce zákazník zaregistrovat, není služba NBDD k dispozici.
  • Uživatelé nebo prodejci s přidanou hodnotou mohou službu NBDD využít již dva pracovní dny po dokončení registrace a přidružení služby k produktu na serveru myzyxel.com.
 5. Rozšíření a doba platnosti služby NBDD
  Pro níže uvedené služby nabízí společnost Zyxel příslušné licence, které lze zakoupit prostřednictvím obvyklých partnerů společnosti Zyxel v prodejních kanálech. Tato servisní rozšíření nabízí prodejní organizace. Jejich prostřednictvím se aktivuje služba popsaná v odstavcích 1 až 3. Maximální doba platnosti služby NBDD se rovná záruční době příslušného produktu; může trvat nejvýše pět let. Po skončení záruční doby služba NBDD nepokračuje ani v případě, že doba platnosti aktivované licence překračuje stanovenou záruční dobu. Koncoví uživatelé nebo prodejci s přidanou hodnotou by měli zvolit typ produktu a dobu platnosti, které odpovídají požadované službě.
  Model Name
  Part Number
  Description
  NBD-SW NBD-SW-ZZ0101F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-SW-ZZ0101F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-GW NBD-GW-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-GW-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-WLAN NBD-WL-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
  NBD-WL-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
 6. Proces RMA pro služby NBD
  1. Koncoví uživatelé nebo prodejci s přidanou hodnotou požádají o RMA tak, že vyplní formulář na místních webových stránkách společnosti Zyxel pro danou zemi nebo se obrátí na servisní středisko společnosti Zyxel uvedené na serveru www.zyxel.com.
  2. Tím, že požádá o vyřízení RMA, vyjadřuje koncový uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou souhlas s podmínkami RMA společnosti Zyxel, jejichž nejnovější verze je uvedena na webových stránkách.
  3. Společnost Zyxel reklamaci posoudí a z důvodu projednání případných podrobností může koncového uživatele nebo prodejce s přidanou hodnotou kontaktovat.
  4. Potvrzení žádosti o RMA, které poskytne servisní středisko RMA, obsahuje potřebné údaje a předpokládanou dobu realizace služby, která zohledňuje také čas místní provozní uzávěrky.
  5. Servisní středisko žadateli o službu poskytne číslo RMA a podrobné podmínky vyřízení RMA jako formální přijetí reklamace.
  6. Náhradní zařízení bude na adresu koncového uživatele nebo prodejce s přidanou hodnotou odesláno ve stejný nebo následující pracovní den – podle typu služby.
  7. Koncový uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou může vadné zařízení vyměnit za náhradní zařízení do 15 pracovních dnů.
  8. Vadné zařízení je třeba vrátit do servisního střediska v souladu s podmínkami záručního servisu.
 7. Zásilky v rámci procesu RMA
  1. Zásilka musí být v souladu s právními předpisy zemí EU a podmínkami záruční politiky společnosti Zyxel.
  2. Náklady na přepravu do společnosti Zyxel nese zákazník; společnost Zyxel má odpovědnost za přepravu vráceného výrobku k zákazníkovi.
  3. U zásilek výrobků vracených v rámci vyřizování RMA je nutné, aby zákazník na vnějším obalu zásilky uvedl číslo RMA a správnou zpáteční adresu. Další dokumenty zaslané se zařízením nemusejí být vráceny odesílateli.
  4. Každá zásilka, která není v souladu s podmínkami RMA, bude na místě pro příjem zásilek servisního střediska společnosti Zyxel odmítnuta. Dodatečné náklady, které v tomto případě může uplatňovat dopravce, ponese odesílatel.
 8. Mimozáruční RMA
  1. V případech RMA, na které se nevztahuje záruka společnosti Zyxel, bude žadateli o RMA účtován servisní poplatek.
  2. V těchto případech, kdy zákazník (koncový uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou) nemůže předložit doklad o koupi nebo doklad o licenci na záruční servis pro vadný výrobek, připraví servisní středisko společnosti Zyxel pro žádajícího koncového uživatele nebo prodejce s přidanou hodnotou nabídku s cenou opravy.
  3. Pokud koncový uživatel nebo prodejce s přidanou hodnotou cenovou nabídku přijme, provede platbu prostřednictvím navrženého platebního systému. Své rozhodnutí o opravě může také oznámit servisnímu středisku.
  4. Po přijetí platby se případ RMA vyřídí dohodnutým způsobem.
  5. Jestliže se v průběhu opravy ukáže, že závada zjištěná v zařízení má mimozáruční charakter, servisní středisko o tom bude informovat zákazníka a opravu přeruší, dokud neobdrží jeho vyjádření.
 9. Omezení služeb
  Společnost Zyxel se vynasnaží dodržovat dobu realizace rozšířených služeb pro výměnu výrobků, ke které se zavázala, pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti. K nim mohou patřit nejen povětrnostní nebo ekonomické podmínky, jako jsou bouřky či náledí nebo embargo na oblast doručení v důsledku politického konfliktu. Jestliže se doba realizace příslušné placené služby prodlouží kvůli zdržení způsobenému servisní organizací společnosti Zyxel nebo některým z jejích partnerů o více než dva pracovní dny, může zákazník požadovat vrácení původní kupní ceny rozšiřující servisní licence. Společnost Zyxel neodpovídá za jiné náklady, jejichž úhradu vlastníci licencí požadují mimo rámec této servisní smlouvy, jako jsou cestovní nebo technické výdaje, ušlý zisk nebo ztráta obchodních příležitostí. Platné podmínky záručních služeb společnosti Zyxel se obecně vztahují na všechny služby RMA, které poskytuje společnost Zyxel nebo její smluvní partneři.