Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Úspěšné instalace

Z cloudu řízená Wi-Fi pro síť rychlého občerstvení

SUBWAY

SUBWAY je celosvětově největší franšízový řetězec rychlého občerstvení, který prodává sendviče. Tři brněnské pobočky SUBWAY nově využívají síťová zařízení Zyxel a poskytují tak svým zákazníkům připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Výzva

Provoz Wi-Fi sítě pro zákazníky a zaměstnance restaurací SUBWAY sice nevyžaduje robustní infrastrukturu, ale protože franšízanti zpravidla provozují více restaurací na různých místech, jakékoli úpravy konfigurace jsou časově náročné. Ke změnám přitom dochází velmi často, protože SUBWAY pravidelně aktualizuje svoji nabídku sendvičů, zobrazovanou na úvodní webové stránce, která se otevře každému zákazníkovi, když se připojí k Wi-Fi síti restaurace. Usnadnění správy Wi-Fi sítí v různých pobočkách bylo proto pro franšízanta naprosto klíčové.

Klíčové přínosy

Pokud pobočky řetězce SUBWAY nasadí přístupové body Zyxel, řízené prostřednictvím cloudové platformy Nebula, nemusí dále řešit nastavení a správu Wi-Fi sítě pro své zákazníky a zaměstnance.Z jediného rozhraní lze v rámci platformy Nebula řídit všechny přístupové body ve všech restauracích jednoho franšízanta. Stačí k tomu pouze připojit přístupové body k internetu a následně je nechat převzít konfiguraci vytvořenou pro celou síť. Oddělená konfigurace a správa jednotlivých přepínačů, bran a přístupových bodů je nahrazena jednoduchou a centralizovanou správou všech prvků infrastruktury v Nebule. V případě poruchy přístupového bodu jej stačí pouze nahradit jiným zařízením, které se na dálku, prostřednictvím internetu, iniciuje a nakonfiguruje.

Realizace

Instalace nových přístupových bodů a jejich konfigurace jsou díky cloudové platformě Nebula velmi snadné. Přístupové body lze na základě QR kódu nebo jejich výrobního čísla v rozhraní platformy Nebula přiřadit ke konkrétní pobočce organizace. Následně se v prostředí služby Nebula vytvoří nová konfigurace Wi-Fi sítě, včetně oddělení bezdrátových sítí pro zákazníky a zaměstnance. U všech dalších přístupových bodů, bez ohledu na to, zdali se nacházejí ve stejné pobočce, nebo na kterémkoli jiném místě, automaticky přebírá centrální konfigurace Wi-Fi sítě. Cloudová platforma Nebula v tomto případě zcela nahrazuje funkce hardwarového kontroléru přístupových bodů.

Jakékoli následné změny v konfiguraci sítě se provádějí v jednotném webovém rozhraní, kde lze upravovat parametry na úrovni konkrétních zařízení, poboček nebo celé organizace. Síť restaurací SUBWAY tuto možnost využívá především pro pravidelné úpravy nabídky aktuálních produktů, zobrazované zákazníkům během jejich připojení k Wi-Fi síti na pobočkách.

Správce sítě má na jediném místě kompletní přehled o síťovém provozu na všech pobočkách restaurací, včetně seznamu všech klientských zařízení, aktuálně připojených k zákaznické nebo zaměstnanecké Wi-Fi síti. Veškeré změny v konfiguraci lze provádět po internetu, tedy bez fyzické návštěvy dané pobočky. Vzdáleně lze provést také instalaci nového přístupového bodu – v případě, že by bylo nutné posílit výkon Wi-Fi sítě nebo vyměnit nefunkční přístupový bod.

„Správa přístupových bodů Zyxel a Wi-Fi sítí v našich restauracích prostřednictvím cloudu nám šetří čas a starosti. Veškeré změny v konfiguraci a také aktualizace nabídky sendvičů, která se zákazníkům při připojení k naší síti zobrazí, můžeme pohodlně provádět na dálku po internetu. Wi-Fi síť je dostatečně výkonná a stabilní, takže spokojeni jsou i naši zákazníci.“
Ing. Jaroslav Kačírek, SUBWAY Business Development Agent

 

„Síťové produkty společnosti Zyxel, spravovatelné prostřednictvím cloudové platformy Nebula, šetří nám i našim zákazníkům čas a snižují náklady na provoz. Téměř veškeré servisní zásahy je možné provádět na dálku po internetu a také máme kdykoli k dispozici všechny důležité informace o provozu sítě. Dokonce jsme schopni bez servisního zásahu na místě zajistit výměnu nefunkčního přístupového bodu či přepínače a konfiguraci nového zařízení.“
Michal Hamšík, Key Account Manager, VYSCO plus s.r.o.