Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Fiber to the X

Bez omezení!

Technologie FTTx umožňuje přechod od stávajících metalických kabelových rozvodů k optickým kabelům a zajišťuje tak téměř neomezené přenosové rychlosti. Z řady finančních modelů přitom vyplývá, že mezi náklady na nasazení systému optických kabelů a systému metalických kabelů o stejné kapacitě není podstatný rozdíl.

Není pochyb o tom, že optické sítě představují nejmodernější řešení pro poskytování širokopásmových služeb zákazníkům. A nyní jsme právě uprostřed tohoto trendu. Přístup pomocí optických kabelů je ověřenou širokopásmovou technologií, která prakticky nezná omezení. Příslušné sítě lze tudíž kdykoli rozšířit a uspokojovat poptávku jednotlivých zákazníků po síťové kapacitě i v nadcházejících letech. FTTx je nejrychleji rostoucí širokopásmovou technologií na světě s významnými instalacemi v Asii, Evropě a Severní Americe. Počet instalací FTTx v Evropě se podle prognóz mezi roky 2009 a 2013 zvýší šestinásobně.

Poznatky o trhu FTTx

složená roční míra růstu (CAGR) u účastnických přípojek FTTx na světě v průměru přesahuje 50 % v letech 2004 až 2008 (Infornetics). Celkový světový počet uživatelů optických sítí dosáhne podle prognóz 173,8 milionu do roku 2013 při růstu CAGR ve výši 35,5 %. Od roku 2008 do poloviny roku 2009 se pokrytí sítěmi FTTH na světě zdvojnásobilo a dosáhlo 6 %.

FTTx vytváří obchodní příležitosti

fungování technologie FTTx se službami NGA (Next Generation Access) spolehlivě povede ke zvýšení průměrných výnosů na uživatele (ARPU) o 30 % ve srovnání s technologiemi DSL (Yankee Group, 2008). Kromě toho se výnosy z technologie FTTx zvyšují díky spolupráci se zábavním průmyslem, pokud jsou nabízeny vysoce kvalitní online služby a obsah. Extrémní šířka pásma, kterou FTTx přináší, dovoluje poskytovat videokonferenční služby a služby unifikované komunikace jak podnikům, tak domácnostem.

Hybná síla technologie FTTx

jedním z hlavních motivačních faktorů pro rozvoj technologie FTTx je televize IPTV s vysokým rozlišením. Velkým trendem v nadcházejících letech bude využívání služeb IPTV ve více místnostech se dvěma i více současnými přenosy streamovaného HD videa. Dalším důležitým faktorem jsou ekologické ohledy, protože nasazení optických kabelů je spojeno s vypouštěním menšího objemu CO2 než u metalických vedení.

Jak FTTx ovlivňuje náš život

jen se podívejte na své přátele a známé a uvidíte, jak se životy nás všech postupně mění vlivem boomu širokopásmových sítí. Lidé při práci používají drátový či bezdrátový širokopásmový přístup do kanceláře a pracují na dálku i v případě videokomunikace a náročných požadavků v oblasti elektronického podnikání (unifikovaná komunikace). Doma lidi baví televize HD IPTV a hraní online her. A pracovníci ve vertikálních odvětvích používají širokopásmový internet jako účinný vzdělávací nástroj pro elektronickou zábavu (HD IPTV, online hry), Web 2.0 (rychlé stahování a upload obsahu), elektronické zdravotnictví (elektronická medicína, péče na dálku), elektronickou státní správu (veřejné služby), elektronickou domácnost (dálkové ovládání a dohled), elektronické učení (interaktivní multimediální vzdělávání), sociální oblast (komunity založené na virtuální realitě) či životní prostředí (kvalita života). Čím dál více aplikací je vyvíjeno prostě proto, že byla prolomena omezení daná šířkou pásma. Síla širokopásmové technologie navíc teprve začíná ukazovat, jak se naše životy změní, – od způsobu, jakým komunikujeme po způsob, jakým se učíme a jakým se bavíme.

ZyCLOPEDIA

P2P/AE

aktivní Ethernet, typ Ethernetu v první míli (EFM). Aktivní Ethernet používá k distribuci signálu optické ethernetové switche, takže objekty zákazníků a ústřednu začleňuje do jediné gigantické přepínané ethernetové sítě.

xPON

pasivní optická síť, síťová architektura typu point-to-multipoint s optickým vedením až do budovy zákazníka. Zde se používají nenapájené optické rozdělovače (splittery), které umožňují, aby jeden optický kabel obsluhoval více budov – obvykle 32 až 128. Síť PON se skládá z optického terminálu (OLT) v ústředně poskytovatele služby a z řady optických síťových jednotek (ONU) v blízkosti koncových uživatelů.

POP

přístupové místo (Point of Presence), umělý demarkační bod neboli bod rozhraní mezi komunikačními entitami.

Uzel

zařízení připojené k síti, například počítač nebo router, nebo bod v topologii sítě, ve kterém dochází ke křížení linek.

Fiber to the Home (FTTH)

FTTH se instaluje obvykle ve formě jedné ze dvou optických technologií – buď pomocí technologie PON (pasivní sítě), nebo technologie P2P s tradiční aktivní ethernetovou optickou sítí. Každý optický síťový terminál (ONT) v objektu zákazníka je připojen dedikovaným optickým kabelem k portu na switchi v bodě POP nebo k optickému splitteru, kdy k bodu POP vede sdílený přiváděcí (feeder) kabel. Přitom se používá přenos 100BASE-BX10 nebo 1000BASE-BX10 (v případě konektivity typu point-to-point).

Fiber to the Building (FTTB)

ethernetový switch / multiplexor DSLAM v budově (obvykle ve sklepě) je k bodu POP připojen jediným optickým kabelem nebo dvojicí kabelů aktivního Ethernetu, které přenášejí agregovaný provoz dané budovy prostřednictvím gigabitového nebo 10gigabitového Ethernetu. Spoje mezi účastníky a switchem v budově mohou být optické nebo metalické a také využívají určitou formu ethernetového přenosu, která je vhodná pro médium ve vertikální kabeláži. V některých případech nejsou switche budov jednotlivě připojeny k bodu POP, ale jsou propojeny do řetězové nebo kruhové struktury s cílem využít existující kabely instalované v určitých topologiích a ušetřit kabely a porty v bodě POP.

Fiber to the Node (FTTN)

switch / multiplexor DSLAM, obvykle v uliční rozvodné skříni je k bodu POP připojen jediným optickým kabelem nebo dvojicí kabelů, které přenášejí agregovaný provoz dané lokality prostřednictvím gigabitového nebo 10gigabitového Ethernetu. Spoje mezi účastníky a switchem v rozvodné skříni mohou být optické (aktivní optická síť – 100 Mb/s nebo gigabitová) či metalické (VDSL2). Tato architektura se někdy označuje také jako „aktivní Ethernet“, protože vyžaduje nasazení aktivních síťových prvků do terénu.

Popular Broadband Deployment Types

66 % často používaných technologií pro širokopásmový přístup, které jsou uvedeny na obrázku vlevo, obsahuje optická vlákna. Provozovatelé mohou sítě instalovat flexibilně – podle vzdálenosti, nákladů, přenosové rychlosti a požadavků zákazníků na šířku pásma. Z technologického i ekologického hlediska se FTTx ukazuje jako nejlepší řešení, nejlépe připravené na budoucnost.

Televize IPTV

nová, rychle se rozvíjející zábavní služba, kterou nabízejí telekomunikační společnosti na celém světě, existuje díky použití internetového protokolu přes širokopásmová připojení. Tato služba klade vysoké nároky na použitou infrastrukturu i na síťová zařízení, která se instalují v bodech větvení sítě a v objektu zákazníka. Video stream využívá pro přenos videa větší šířku pásma a služba je ještě citlivější na chvění a zpožďování přenosu než přenos dat nebo přístup k internetu. Aplikace tudíž závisí na řízené vysokorychlostní síti, která zaručí potřebnou kvalitu, a řešení FTTx je zde nepochybně nejlepší volbou.

Typy FTTx

Operátoři volí řešení FTTx podle svých strategií, rozvojových plánů a hodnocení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) v různých teritoriích. Srovnání sítí FTTN, FTTB a FTTH různého rozsahu najdete v níže uvedené tabulce. V řadě míst na světě se upřednostňovanou technologií pro sítě FTTH stala PON. Určitý počet instalací v Evropě a na Blízkém východě je však založen na optické technologii point-to-point (P2P/AE), která je použita buď pro přímé spojení mezi účastníky a místy POP (Points of Presence) ve scénářích pravé sítě FTTH, nebo pro spojení mezi switchi v budovách a místy POP ve scénářích FTTB. Je to dáno především skutečností, že většinu počátečních instalací v Evropě realizovaly obce a města, které tyto sítě budovaly v podstatě „na zelené louce“. To znamená, že musely investovat do stavebních prací, které představovaly hlavní část nákladů na instalaci FTTH, zatímco náklady na optické kabely nebyly významným faktorem.

Obchodní přístup

použití optických kabelů slibuje prakticky neomezenou šířku pásma, avšak v tzv. poslední míli má provozovatel sítě vždy k dispozici pouze metalické vedení. To znamená, že pokud již nestačí technologie DSL, je nutné položit nové optické kabely. Vzhledem k vysokým investičním nákladům na tuto infrastrukturu a současně klesajícím výnosům telekomunikačních operátorů je často obtížné předložit přesvědčivé obchodní argumenty investorům a manažerům provozovatelů sítí. Odvětví informačních a komunikačních technologií si v současnosti zvyklo na návratnost investic v délce jednoho až tří let. Ale v případě rozšíření sítí FTTH a FTTC (bez ohledu na to, zda se použije technologie PON, nebo aktivní optická síť) se někdy investice vrací až po více než pěti letech. Ekonomická racionalita příslušného plánu může nicméně být velice různá – v závislosti na použití a podmínkách v daném čase a také na tom, zda se použije pasivní, nebo aktivní přístupová technologie.

Úspěšné příklady

Řada sítí FTTH již dosáhla ziskovosti. V Koreji jejich rozšíření v domácnostech dosáhlo 45,3 % a společnost Korean Telecom plánuje dosáhnout celostátního pokrytí 92 % do roku 2010 a 100 % do roku 2015. V Japonsku činí celostátní pokrytí FTTH/FTTB 39,5 %, přičemž širokopásmové služby používá 67,7 % domácností.

Maximální šířka pásma, minimální náklady

poskytovatel internetových služeb, který zvolí architekturu FTTB/FTTN/FTTC, může vybudovat síť, která uspokojí požadavky zákazníků na šířku pásma, a současně minimalizovat náklady na instalaci této sítě. Důležitou předností optických a VDSL2 řešení společnosti ZyXEL je vysoká škálovatelnost a otevřenost pro zvyšování počtu obsluhovaných zákazníků i pro zvětšování šířky pásma pro jednotlivé zákazníky. Velkou výhodou pasivních optických řešení (PON) je skutečnost, že splittery jsou naprosto pasivní a nevyžadují napájení ani údržbu. Kabely tak mohou být snadno rozvedeny s nižšími provozními náklady a náklady na údržbu a síť může fungovat i ve velmi nepříznivém prostředí. Na druhou stranu ZyXEL poskytuje také řešení typu P2P / aktivní Ethernet pro potřeby telekomunikačních společností ve zcela jiných prostředích. Výhody sítě P2P/AE spočívají v dobré alokaci šířky pásma, která je řízena tak, aby byla zajištěna co největší kapacita na účastníka. Síť však může mít vyšší spotřebu energie a nároky na údržbu.

FTTN

FTTx je nové řešení pro přístup k síti, které prakticky nemá omezení. Řešení FTTx od společnosti ZyXEL klientům nabízejí různé kombinace produktů či řešení obsahujících různé technologie. V případě sítí FTTN chtějí operátoři službu přizpůsobit nejekonomičtějšímu bodu, kterého lze dosáhnout optickými kabely. Z něj je pak možné připojit všechny uživatele DSL pomocí metalického vedení. Operátoři si tak mohou udržet stávající zákazníky, aniž by museli služby znovu propagovat nebo vyměňovat zařízení v budovách zákazníků. Pokud se vše provádí v prostředí připraveném na optickou síť, je to snadné – stačí přidat do multiplexoru IP DSLAM linkové karty pro optické rozhraní. Na místech s menším počtem účastníků lze strategické plány realizovat pomocí vzdálených zařízení VDSL IP DSLAM od ZyXELu, která jsou určena pro venkovní rozvodné skříně, a jsou tedy odolná vůči teplotním výkyvům. Mohou být použita pro vysokorychlostní připojení k internetu a služby IPTV za účelem rozšíření služeb do dosud nepokrytých oblastí a zvýšení podílu na trhu.

FTTB

u řešení FTTB se optický kabel dostává blíže k účastníkům. Řešení společnosti ZyXEL pro FTTB cílí na oblasti s vysokou hustotou populace. Jeho výhodou je, že se dostane do sklepa budovy, tedy do nejekonomičtějšího bodu pro účastníky, kterým pak poskytuje vyspělé služby založené na vysoké přenosové kapacitě pomocí snadno instalovatelného zařízení MSAN. Řešení je přitom patřičně škálovatelné a rozšiřitelné.

V nových budovách se nyní běžně používá technologie FTTH. Jde o luxusní, ale neomezené řešení pro současnost i budoucnost.

Nejdůležitějšími výhodami, kterých si provozovatelé cení, jsou rozšiřitelnost sítě, spotřeba energie, vzdálenost a údržba. ZyXEL plní požadavky operátorů prostřednictvím tří různých druhů řešení FTTH: koncového řešení P2P/AE, řešení GPON IAD a koncového řešení GEPON.

FTTx je řešení připravené na budoucnost, které prakticky nemá limity, pokud jde o šířku pásma.

Zyxel operátorům nabízí různá řešení, aby si mohli vybrat a přizpůsobit optické sítě různým prostředím. Je možné nejen přejít od DSL k optickým kabelům či od hlasu a dat k videu, ale lze také nabízet připojení zkušenějším uživatelům, kteří využívají pokročilejší aplikace.