Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Nařízení GDPR: váš čas běží

Dopad GDPR na malé a střední organizace

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má dopad na správu a zabezpečení dat ve všech firmách a nahrazuje stávající legislativu jednotlivých členských zemí EU ohledně ochrany dat. Je vaše organizace připravena? Podívejte se, jaké sankce hrozí, pokud se nebudete chránit.

Otevřít infografiku

Společnosti, které nedodrží požadavky nařízení, riskují pokutu až 20 milionů € nebo 4% celkového ročního obratu.

GDPR a ochrana údajů

Nařízení GDPR se komplexně věnuje tomu, jak společnosti bez ohledu na místo jejich působení používají, spravují a chrání osobní údaje rezidentů EU. Pro společnosti nikdy nebylo tak důležité mít komplexní strategii ochrany dat.

Jak zabezpečit vaši síť, aby byla v souladu s GDPR

Základní požadavky GDPR

Zajistěte si výslovný souhlas osoby, jejíž osobní údaje chcete shromažďovat.

Bližší informace

Respektujte právo být zapomenut a právo na aktualizaci údajů, které máte ve svém držení.

Bližší informace

Zpracování údajů, jejich profilování a segmentování musí být legální, čestné a transparentní.

Bližší informace

Zpracování údajů by mělo být v souladu s jeho původním stanoveným účelem.

Bližší informace

Údaje zabezpečte a chraňte před narušením jejich bezpečnosti přenosem, úpravami nebo náhodným smazáním.

Bližší informace

Vedené údaje by měly být přesné, aktuální a archivovány pouze po nezbytně nutnou dobu.

Bližší informace

Bezpečnost je základ

Bezpečnost musí být středobodem vaší strategie používání údajů. Zyxel malým a středním organizacím nabízí komplexní, výkonné a škálovatelné bezpečnostní řešení, které se přizpůsobí požadavkům GDPR. Přečtěte si našeho průvodce technologiemi a zjistěte, jak bezpečná je vaše síť.

Otevřít průvodce technologiemi

Zjistěte více

Jak zajistit, aby vaše organizace plnila požadavky GDPR

Otevřít průvodce

Jaké technologie jsou nezbytné k zajištění souladu s GDPR

Otevřít průvodce

Absolvujte bezpečnostní audit

Spustit bezpečnostní audit

Kontaktujte našeho odborníka na síťovou bezpečnost

Kontaktujte nás