Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Technologie kontroléru AP

Vzhledem ke stále rozšířenějšímu používání vlastních zařízení (trend BYOD) je nyní připojení k síti Wi-Fi široce dostupné v kancelářích, hotelích, a dokonce i školách. V důsledku toho se výrazně a rychle zvyšují nároky na Wi-Fi přístupové body, s čímž je spojeno i více problémů v oblasti zřizování a správy pro správce sítí. Kvalitně navržený kontrolér sítě WLAN přitom obvykle představuje řešení, které správce těchto problémů dokáže zbavit.

Společnost Zyxel svou pokročilou technologii kontroléru AP (APC) nyní zpřístupňuje nejen pro samostatné NXC WLAN kontroléry, ale také pro různé produktové řady svých síťových bran. Díky tomu mohou podniky své Wi-Fi sítě snadno rozšiřovat s nižšími investicemi a menšími nároky na správu.

Product Series
Applied Products
Supported Managed AP
Default Managed AP #
Maximum Managed AP #
APC2.57
NXC NXC2500 WAC6502D-E
WAC6502D-S
WAC6503D-S
WAC6553D-E
WAC6103D-I
NWA5123-AC
NWA5121-NI
NWA5123-NI
NWA5301-NJ
8 64
NXC5500 64 512
APC1.97/1.95
VPN Firewall ZyWALL 110/310 WAC6502D-E
WAC6502D-S
WAC6503D-S
WAC6553D-E
WAC6103D-I
NWA5123-AC
NWA5121-NI
NWA5123-NI
NWA5301-NJ
2 34
ZyWALL 1100 2 66
USG2200-VPN 2 258
UTM USG40/40W/­60/60W 2 18
USG310/210/110 2 34
USG1900/1100 2 66
Access Gateway UAG2100 0 6
UAG4100 8 16
UAG5100 16 32
APC Lite
Small Business Gateway SBG3500-N
SBG3600-N
NWA5121-NI
NWA5123-NI
NWA5121-N
NWA5301-NJ
2 10
Verze APC
APC2.57
APC1.97/­1.95
APC Lite
RRM (správa rádiových prostředků)
Prahová hodnota RSSI u klienta v v v
Dynamická volba kanálů DCS3.0 DCS3.0 v
Řízení pásem (volba pásma) v (2.0) v (2.0) -
Automatický výkon (automatická oprava) v v -
Zabezpečení a řízení přístupu
Filtrování adres MAC v v v
Blokování komunikace mezi klienty v v v
Řízení přístupu podle rolí v v -
Detekce neautorizovaných AP v v -
Izolace neautorizovaných AP v v -
Izolace na 2. vrstvě v v v
AAA (autentizace, autorizace, účtování)
Autentizace adres MAC s místní databází v v -
Autentizace adres MAC s externím serverem RADIUS v v -
Přihlašovací portál (interní a externí) v v v
Přihlašovací portál s přizpůsobitelnou přihlašovací webovou stránkou v v v
Dynamické účty pro hosty v v -
Autentizace RADIUS v v v
Autentizace Microsoft AD v v -
Autentizace LDAP v v -
Vestavěný server RADIUS v v -
Účtování pomocí protokolu RADIUS v v -
Obnovení relace RADIUS v v -
Odhlašovací stránka v v -
QoS bezdrátové sítě
Vyrovnávání zátěže AP v (1.5) v (1.5) -
Omezování šířky pásma pro stanice WLAN (podle SSID) v v v
Nasazení
Datové tunelování v - -
Podpora systému Ekahau RTLS v v -
ZyMesh v - -
ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) plánování AP v v v
ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) detekce pokrytí v v -
Metoda zjišťování CAPWAP v v v
Diagnostický nástroj
Zachytávání bezdrátových rámců v v -
Vysoká dostupnost
Podpora primárního/sekundárního kontroléru v v -
License SKU
MAPS v v v
Licence na ZyMesh v - -