Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Čtyři trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2018

Čtyři trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2018

Loňský rok byl pro organizace bojující s bezpečnostními hrozbami náročný. Kybernetičtí zločinci přicházeli se stále sofistikovanějšími útoky s cílem získat přístup do systémů jednotlivců i institucí, ovládnout jejich data a vydírat své oběti. Vzhledem ke stále nebezpečnějším a rychle se měnícím podmínkám by každý uživatel měl v letošním roce dodržovat následující opatření, aby zůstal o krok před těmito hrozbami.

Nikomu nedůvěřujte

Co se týče letošních bezpečnostních hrozeb, IT experti se shodnou na tom, že uživatelé by neměli nikomu důvěřovat. Statistiky mluví za vše: počet útoků ransomware ve Spojených státech za poslední tři roky stoupl o 300% a kybernetičtí zločinci si od roku 2016 přišli na více než miliardu dolarů.1 Jedním z důvodů, proč se bezpečnostním hrozbám tak daří, může být stále častější používání vlastních zařízení v podnikových sítích. Nikomu nedůvěřovat znamená mimo jiné to, že uživatelé musí mít k používání síťových zdrojů výslovné povolení. Nové technologie včetně cloudových systémů správcům sítí pomohou udržet plynulý datový provoz a zajistí snadné a rychlé ověření a autentizaci.

Počet nových variant ransomware byl za první čtvrtletí roku 2017 4,3 vyšší než za stejné období předcházejícího roku.2
  • 2017 Q1
  • 2016 Q1

Přejděte na cloud

Cloudové služby se v posledních letech výrazně zdokonalily, přičemž rozvoj platformy jako služby (PaaS) otevřel cestu k široké paletě služeb a řešení pro uživatele z řad organizací. Rok 2018 slibuje revoluci v oblasti bezpečnostních řešení, protože IT profesionálové začínají cloud vnímat jako vysoce výkonný prostředek pro ochranu sítí a dat před novými hrozbami. Hybridní cloud se navíc vyznačuje tou výhodou, že flexibilně kombinuje lokální zdroje, privátní cloud a veřejné cloudové služby. Téměř 91% IT profesionálů se domnívá, že tato strategie organizacím nabídne více možností v oblasti dat společně s jejich lepší ochranou.3

  • organizací preferuje ukládání dat na cloudu. 4

Chraňte internet věcí (IoT)

4 miliardy
připojených „věcí“ v organizacích v roce 2018. 5

Éra všudypřítomné konektivity vytvořila svět, v němž se téměř vše, co vlastníme, může připojit k internetu. Dle výzkumné agentury Gartner, která se zaměřuje na IT, nebude v roce 2018 více než polovina všech výrobců IoT produktů schopna zvládat vážné bezpečnostní hrozby způsobené nedostatečnou autentizací uživatelů. Společnosti, které se chtějí těmto úskalím vyhnout, musí rizika spojená s autentizací řešit a zajistit důsledné ověřování identity uživatelů. Za účelem snížení nákladů způsobených těmito hrozbami by organizace měly zavést nové bezpečnostní metriky a posílit svou ochranu.

Přejděte do ofenzívy

Kybernetičtí zločinci se musí připravit na to, že v roce 2018 se do aktivního boje s nimi zapojí další společnosti. Uživatelé mohou očekávat další rozvoj v oblasti umělé inteligence a výkonnější bezpečnostní řešení, která bezpečnostním systémům umožní přesnější monitoring podezřelého chování na sítích. Díky tomuto vývoji by letošek mohl být rokem, na který kybernetičtí zločinci nebudou rádi vzpomínat.