Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

ZWO

Pro snazší plánování, realizaci a správu sítě Wi-Fi

Výhody

Projektová a plánovací fáze

Při plánování bezdrátové síť se nevyhnutelně potkáte s otázkou "kolik bezdrátových bodů bude potřeba"? Aplikace ZyXEL Wireless Optimizer řeší tuto otázku prostřednictvím půdorysu, na který lze umístit přístupové body, zatímco aplikace počítá sílu signálu a dostatečnost pokrytí. Aplikace obsahuje šablony pro některé časté typy instalací (např. oblasti s vysokým pokrytím nebo prostředí s různými stupni pokrytí, jako je např. hotel nebo kancelář). Uživatel pouze vybere očekávané podmínky a aplikace vypočte pokrytí zadaných přístupových bodů. Projektant sítě může sedět v klidu kanceláře a simulovat počet a různé typy přístupových bodů, které uvažuje pro instalaci.

Analýza a úprava po instalaci

Mnoho síťových administrátorů již zjistilo, že realizace bezdrátové sítě tradičním způsobem je časově i pracovně náročná aktivita, která obvykle vyžaduje více než jednu návštěvu na místě instalace. Aplikace ZyXEL Wireless Optimizer má za úkol omezit jak čas tak náklady v plánovací fázi instalace. Jakmile jsou WLAN kontroler NXC2500 a přístupové body NWA fyzicky instalovány na určených pozicích, může síťový administrátor pomocí aplikace ZyXEL Wireless Optimizer ověřit skutečnou sílu signálu na základě údajů sebraných z přístupových bodů a kontroleru. Díky této funkce může administrátor snadno přesunout nebo přidat přístupový bod, pokud analýza ukazuje na existenci oblasti bez pokrytí signálem. Podobně je možné upravit vysílací výkon přístupových bodů, aby nedocházelo k jejich vzájemnému rušení. Můžete se spolehnout, že síť bude dobře fungovat už od samého začátku.

Údržba sítě

Většina administrátorů dnes používá k údržbě a správě bezdrátových sítí uživatelské rozhraní kontroleru nebo síťový systém na bázi SNMP. Obvyklé výpisy a seznamy z těchto systémů většinou nevedou k rychlé identifikaci určitého zařízení. ZyXEL Wireless Optimizer přidává další užitečnou funkci, kterou je vizualizace klíčových parametrů (např. používaný kanál, TX retry, frame error) a vlastních zařízení. Uživatelsky přátelská vizualizace šetří čas a umožňuje rychlejší reakci na případné problémy.

Application Diagram

Související odkazy