Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

MSANs / DSLAMs

Zyxel MSAN на ZyXEL свързва CPEs с централните офиси на доставчиците на Triple-play услуги (телефония, широкочестотен интернет и IP TV). Устройството предоставя не само разнообразни технологии за достъп (POTS, DSL, Fiber, E1 и 10G Uplinks) на една единствена платформа, за да оптимизират разходите за инвестиции, но също така и гъвкави модерни услуги, които ще задоволят нарастващите нужди на бизнеса, като поддържат съществуващата инфраструктура.
Сортирайте по