Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

DSL Клиентски устройства

Zyxel има пълен портфейл на оперативно съвместимо и универсално DSL оборудване на помещенията на клиента с поддръжка на ADSL, VDSL2, и технология G.vector. Тези продукти са интегрирани с Wi-Fi, защитна стена за сигурност, VoIP, и TR-069 / TR-181 Има две опции, които позволяват на доставчиците на услуги и абонатите да отговорят на нуждите на широколентовите си приложения.
Сортирайте по