Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Powerline и Коаксиални адаптери

Свържете се бързо и лесно с помощта на електрическите и коаксиалните серии на Zyxel. Превърнете вашия контакт или коаксиален кабел в кабелна мрежа. Просто включете единия адаптер в контакта или коаксиаллния кабел близо до вашия рутер и да ги свърже с Ethernet кабел. Отидете в друга стая и включете още един адаптер в контакта или коаксиалняи кабел близо до устройството, което искате да се свържете с интернет. Вие сте готов!
Сортирайте по