ZyXEL en haar werknemers

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Een divers personeelsbestand

Innovatie is onze kernwaarde. Hiervoor is een divers en gemotiveerd team nodig dat gelooft in onafhankelijk denken en originaliteit. ZyXEL heeft werknemers in alle delen van de wereld, en is zich sterk bewust van het enorme potentieel dat ontstaat als sterk uiteenlopende culturen, levensstijlen en ervaringen worden gecombineerd en individuele bijdragen op effectieve wijze worden gecoördineerd. We streven ernaar om de unieke perspectieven te ondersteunen die alleen mogelijk zijn met een diversiteit van een dergelijk kaliber. We verbieden elke vorm van discriminatie tijdens de werving van ons personeel en op het werk. Dit geldt eveneens van vooroordelen op het gebied van leeftijd, ras, kleur, geslacht, handicap en religie. Wij zijn ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand de creativiteit bevordert.

Veiligheid en gezondheid op het werk

Sinds zijn oprichting stelt ZyXEL zich ten doel om zijn onderneming op duurzame wijze te doen groeien en ontwikkelen, daarbij de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers uit het oog te verliezen. We begrijpen dat veiligheid en gezondheid op het werk een integraal onderdeel dient te vormen van al onze bedrijfsactiviteiten. We zijn dan ook voortdurend bezig om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen door middel van workshops, training, werkplekinspecties, regelmatige activiteiten in de buitenlucht en sportfaciliteiten voor onze werknemers.

Om dit te kunnen realiseren stelt ZyXEL zich de volgende doelen:

  • Het bevorderen van de diversiteit en energie van ons werknemersbestand
  • Een veilige en gezonde werkplek waarborgen 
  • Het bieden van effectieve training 
  • Voldoen aan de richtlijnen van alle wet- en regelgeving
  • Zorgen voor voortdurende verbetering

Gezondheid en ontspanning

Communicatie en advies

ZyXEL heeft interne en externe programma's ontwikkeld voor de communicatie van en met werknemers. Daarnaast gaan we graag een dialoog aan met onder meer milieuactivisten, klanten, buitenlandse gasten, aangrenzende fabrieken en overheidsinstellingen. De interne communicatie- en adviesprogramma's omvatten onder meer interne vergaderingen, ideeënbussen, prikborden, interne communicatiesystemen en e-mail. De externe programma's voorzien met name in de communicatie met betrekking tot de overeenstemming met de wet- en regelgeving met milieuorganisaties en overheidsinstellingen.
In 2008 introduceerden we een nieuw programma genaamd het Employee Assistance Program (EAP). Dit programma biedt werknemers adviesdiensten binnen vijf categorieën: fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, juridische aangelegenheden, management en financiële zaken. Werknemers kunnen toegang tot deze diensten krijgen via gratis nummers, via e-mail of via persoonlijk contact.

Medische inspecties

Bewustwording op het gebied van gezondheid, periodieke controles en de juiste oefening zijn van cruciaal belang voor het welzijn en de fysieke conditie van werknemers. ZyXEL heeft een reeks van activiteiten ontwikkeld die de gezondheid van werknemers bevorderen op basis van een goed dieet, lichamelijke en geestelijke oefeningen en verbeteringen van het leef- en werkgedrag. Deze activiteiten bieden hen meer inzicht in hun fysieke gesteldheid, zodat toekomstige fysieke klachten en medische problemen kunnen worden voorkomen.

ZyXEL Sports Park

The  Sports Park was built in 2007 to help employees increase "yield rate" through excellent personal condition. The park consists of a gym, ball fields and other facilities for employees to get in better shape through regular exercise.

Het ZyXEL Sports Park

Het Sports Park werd in 2007 gebouwd om de fysieke conditie van onze werknemers te verbeteren en hen in staat te stellen om optimaal te presteren. Het park omvat een fitnesscentrum, sportvelden en andere faciliteiten die werknemers helpen om beter in conditie te blijven door middel van regelmatige fysieke inspanning.

Preventie van beroepsziekten

We organiseren regelmatige gezondheidsinspecties voor onze werknemers. De resultaten van deze inspecties worden verzameld in een database, zodat we een goed overzicht krijgen van de fysieke gesteldheid van ons personeel en beroepsziekten kunnen voorkomen. Daarnaast controleren we regelmatig op de aanwezigheid van fysiek letsel als gevolg van eventuele vervuiling, straling en geluidsoverlast.

Gezinsactiviteiten

Om werknemers te helpen om een goede band met hun gezin te onderhouden en hen te laten weten dat de directie persoonlijk met hen is begaan, organiseert ZyXEL periodieke gezinsevenementen zoals familiedagen, familiemarkten en speciale evenementen zoals het gezamenlijk schoonmaken van stranden en bergwandelingen.

Arbeidsrelatie

ZyXEL kent een relatief laag personeelsverloop. Dit geeft aan dat ZyXEL niet alleen passende en concurrerende salarissen, werktijden, secundaire voorwaarden en vakantie- en pensioenregelingen biedt, maar werknemers ook adequate trajecten biedt om met de directie van gedachten te wisselen en feedback te ontvangen tijdens opbouwende gesprekken.