Thiết bị chuyển mạch tích hợp PoE quản lý qua đám mây (Cloud Managed)

Khởi đầu với các thiết bị chuyển mạch đơn giản và dễ quản lý NSW100-10/ NSW100-10P/ NSW100-28/ NSW100-28P/ NSW200-28P

Nebula Cloud Managed Switches