รางวัลและคำชมเชย

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on Google Plus
 • Share on Linkedin

 1. ไซเซลได้รับรางวัล 2009 CSR (Corporate Social Responsibilities) จากนิตยสาร Taiwan’s Global View
 2. ไซเซลได้รับรางวัล 2008 CSR (Corporate Social Responsibilities) จากนิตยสาร Taiwan’s Global View
 3. ไซเซลได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ขององค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมในเอเชียและอันดับที่ 1 ในไต้หวัน โดยการรายงานของ “CG Watch 2007” ตีพิมพ์โดย ACGA และ CLSA
 4. ไซเซลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทเพื่อเข้าร่วม “โครงการสีเขียว” โดยหน่วยงานอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์, กระทรวงเศรษฐกิจ
 5. ในปี 2007 ไซเซลได้รับการรับรองโดยกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม “แม่แบบมาตรฐานการผลิตด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด” เพื่อตีพิมพ์รายงาน “การรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร” และ “ข้อมูลพื้นฐานด้านความสะอาดของโรงงาน”
 6. ไซเซลได้รับรางวัลอันดับที่ 7 ในการแข่งขัน “การนำทรัพยากรกลับมาใช้และการลดขยะจากการผลิต” ปี 2006 จัดโดยหน่วยงานผู้ดูแล Science Park
 7. ไซเซลได้รับรางวันะเลิศ “โรงงานรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่ง Science Park ชินชู” ในปี 2001 2002 2007 และ 2008