Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Komerčné cloudové sieťové riešenie Nebula

Cloud zmenil spôsob fungovania spoločností.

Celý rad firiem už na cloud umiestnil svoje kancelárske aplikácie, ako napr. elektronickú poštu a systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Prečo tam teda nedať aj hardwarovú infraštruktúru? K tomuto kroku existujú presvedčivé dôvody, od úspory nákladov po vyššiu flexibilitu, škálovateľnosť, efektivitu a redundanciu.

Nebula je riešenie pre správu cloudových sietí, ktoré do Vašej siete prináša výhody cloudu. Cloudové riadiace centrum (Nebula Control Center) umožňuje všetky káblové aj bezdrôtové sieťové zariadenia Nebula centrálne a jednoducho riadiť z jedného zariadenia. Nebula zjednodušuje Vašu firemnú infraštruktúru a ponúka jednoduchú, intuitívnu a škálovateľnú správu sietí všetkých veľkostí.

Čo je to Nebula?

Riešenie Nebula pre cloudové siete a správu je určené všetkým, ktorí majú obavy z toho, že rast ich firmy sa môže zadrhnúť na nedostatku IT znalostí a profesionálov. Nebula pokrýva ucelené portfólio sieťových produktov, ktoré je možné kompletne spravovať cez cloud. Bez ohľadu na to, kde všade sa nachádzajú Vaše pobočky, vďaka riešeniu Nebula môžete všetky svoje distribuované siete riadiť na diaľku z jedného rozhrania.

Prečo zvoliť riešenie Nebula?

Hlavné výhody

Jednoduché nasadenie

Vďaka aplikácii Nebula je pridanie zariadenia do cloudového riadiaceho centra Nebula Control Center skutočne hračkou. A pokiaľ je zariadenie zapojené na mieste, s cloudom sa automaticky spojí a ku správe budú pripravené všetky zariadenia podporujúce platformu Nebula. Nebula znamená, že budovanie siete nikdy nebolo tak rýchle a jednoduché.

Správa siete kedykoľvek a kdekoľvek

Centrálne rozhranie na bázi prehliadača IT manažérom umožňuje akékoľvek činnosti realizovať z jedného miesta, napr. z počítača v práci alebo z inteligentného telefónu či tabletu mimo pracovnú dobu.

Jeden cloud, ktorý vyhovuje všetkým

Či už ste malou organizáciou s ambíciou rásť alebo veľkou firmou s niekoľkými lokalitami, Nebula sa dokáže prispôsobiť Vašim potrebám. Nezáleží na tom, či chcete spravovať jednu alebo tisíc lokalít, Nebula Vám vždy uľahčí život.

Jednoduchá správa a monitoring

Cloudové riadiace centrum Nebula Control Center predstavuje moderné a jednoducho použiteľné webové rozhranie, ktoré uľahčuje prácu a súčasne na jednom mieste poskytuje kľúčové dáta pre rôzne siete.

Menej starostí

Bez ohľadu na svoju veľkosť sa každá firma snaží minimalizovať výpadky prevádzky a prípadné problémy riešiť čo najrýchlejšie. Pretože Nebula je hosťovaná na cloude, v prípade neprevádzkyschopnosti je k dispozícii celá séria záloh a systémov pre obnovu funkčnosti v čo najkratšom čase. Nebula a Vaša sieť môžu byť naviac zahrnuté do DR plánu pre obnovu chodu kritických aplikácií.

Jednoduchý licenčný model

Kvôli nastaveným rozpočtom si zákazníci prajú za IT riešenie stále častejšie platiť v ročných intervaloch. Nebula pre našich partnerov znamená lepšie riešenie a lepšie služby za lepšie ceny.

Prednosti cloudového riadiaceho centra Nebula Control Center

Intuitívne užívateľské rozhranie

Intuitívny ovládací panel umožňuje jednoduchú správu Vašich lokalít a organizácií.

Generovanie súhrnných správ

Generujte súhrnné správy za jednotlivé lokality a organizácie so štatistikami uvádzajúcimi napr. počet pripojených zariadení, prehľad používaných zariadení a typ pripojených klientov.

Mapy a pôdorysy

Na mapách Google Maps a plánoch podlaží teraz môžete jednoducho a v skutočnom čase zobraziť rozmiestnenie zariadení Nebula a tiež informácie o tom, ktoré zariadenia sú práve používané a či správne fungujú.

Automatizovaná topológia

Vďaka automatickému generovaniu topológie správcovia zistia, k čomu sú jednotlivé zariadenia v lokalite pripojené, a môžu tak problémy monitorovať a riešiť na diaľku.

Nebula Mobile App

The Nebula Mobile offers a quick approach to network deployments and management, with which you can use the QR code scanner to register a large number of devices on Nebula Control Center (NCC) all at once, and to record devices mounting locations.

Now available for iOS in the App Store and Android in the Google Play Store.

License

Cloudové riadiace centrum Zyxel Nebula Control Center (NCC) automaticky nastaví ukončenie všetkých licencií na rovnaké dátum (súbežné vypršanie licencií). Pokiaľ organizácia zakúpi dodatočné licencie k hardwaru, doba platnosti stávajúcej a novej licencie bude upravená. Zostávajúca platnosť všetkých licencií bude prepočítaná tak, aby všetky licencie vypršali ku rovnakému dátu. Pre organizáciu tak bude platiť iba jeden termín pre obnovu licencií. Upozorňujeme, že používanie služby Zyxel Nebula Service sa riadi podmienkami súbežného vypršenia licencií.

Každá bezpečnostná brána Nebula je dodávaná v balíčku s ročnou licenciou IDP a Application Patrol Nebula Security Service (NSS-IDP). Licenciu NSS-IDP je nutné zakúpiť nad rámec licencie ku službe NCC. Pokiaľ organizácia používa viac než jednu bezpečnostnú bránu Nebula, licencie NSS budú nastavené tak, aby vypršali súčasne. Vypršanie ich platnosti napriek tomu nie je viazané na licencie NCC.

Za účelom zníženia počiatočných prevádzkových nákladov je ročná licencia ku službe Nebula Control Center (NCC) poskytovaná spoločne so zariadeniami. Po uplynutí tohoto obdobia môžu užívatelia licenciu predĺžiť pomocou tzv. Nebula pointov. Tieto body je možné zdieľať medzi rôznymi typmi zariadení a modelmi, čo znižuje počet licenčných kľúčov a zjednodušuje predĺženie licencie.

Typ Počet Nebula pointov za ročnú službu NCC
Prístupový bod 30
Switch 35
Brána 50

Nebula Control Center

Login

Demo produktu

Get Started Now

Užívateľ: nebula@zyxel.com
Heslo: NebulaDemo

Nebula Forum

Vstúpiť do fóra
  • Otázky
  • |
  • Podnety
  • |
  • Znalostná databáza

Related Information

Pre stiahnutie súvisiacich informácií kliknite na odkazy nižšie.