Zelené“ sieťové riešenia pre malé a stredné firmy

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

Rad riešení SME Green Networking Solution je kompletnou sadou sieťových riešení s dôrazom na efektívne využitie energie. Úsporné zaobchádzanie s energiou znamená pre firmu nie len nižšie náklady, ale taktiež príspevok k ochrane prírody a trvalo udržateľnému rozvoju.

Prečo by firma mala myslieť ekologicky?

Byť „zelený“ je trendom modernej doby. A je preto mnoho dobrých dôvodov:

 

  1. Úspora nákladov. Rast cien energií, palív a surovín vedie firmy k nutnosti hľadať spôsoby, ako ušetriť. A ekologické výrobky to dokážu.
  2.  Predpisy a štandardy. V súčasnej dobe existuje široká legislatíva, ktorá upravuje ekologické zaobchádzanie so zdrojmi energie (napr. smernice EÚ s označením EuP o elektrických spotrebičoch a zariadeniach a smernice RoHS o používaní nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach).
  3. Problém elektronického odpadu („e-odpad“): Elektronickým odpadom sa myslia elektronické výrobky, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti. Niektoré takéto zariadenia je možné recyklovať alebo rozmontovať a diely znova použiť, ale nestáva sa to tak často, ako by sme si priali.
  4. Globálne otepľovanie. Globálnym otepľovaním rozumieme nárast priemernej teploty vzduchu nízko pri zemi a teploty oceánov. Také zmeny môžu mať negatívny dopad na dažďové pralesy, prírodu i ľudskú spoločnosť.

 

Zodpovedné firmy volia ekologické sieťové riešenia.

Byť „ekologický“ je niečo, čo ľudia ocenia. Výskum IDC z roku 2008 tvrdí, že význam zelených technológií bude stále rásť [1]. Jednou z hlavných myšlienok článku je tvrdenie, že v roku 2009 budú úspory zacielené na energetickú účinnosť a „ekologické“ bude znamenať „úsporné“. Gartner (2008) kladie „zelené“ IT technológie na prvú priečku pomyselného rebríčka desiatich strategických technológií.

[1] Predpoveď IDC na rok 2009: Ekonomický pretlak povedie k zrýchleniu priemyslovej transformácie, IDC, 2008.


 

Čo musí ekologické zariadenie spĺňať?

Úspora energie je jednoznačným kladom „zelených zariadení“, ale niektoré firmy majú obavy, či tým neklesne výkon:

 

  1. Neznamená „ekologický“ to isté ako „menej výkonný“?
  2. Sú k dispozícii ekologické súčasti pre celú sieť: od jej jadra až k periférii?

 


 

Zelené sieťové riešenie ZyXEL

Rad riešení SME Green Networking Solution je kompletnou sadou sieťových riešení s dôrazom na efektívne využitie energie pri zachovaní vysokého výkonu. Úsporné zachádzanie s energiou znamená pre firmu nie len nižšie náklady, ale taktiež príspevok k ochrane prírody.


Od jadra až k periférii

Riešenie od spoločnosti ZyXEL pokrýva celú sieť – len s takým riešením môžete vyhrať.
 
Zelené sieťové riešenie ZyXEL.

 SME Green Networking

Viac informácií o tom, ako šetriť náklady a chrániť prírodu, nájdete v informačnom letáku (white paper) o ekologických sieťových riešeniach ZyXEL.