Utilita ZON

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Utilita ZyXEL ONE Network

 
 
  • Utilita ZyXEL ONE Network
  • Je navrhnutá s intuitívnym užívateľským rozhraním, ktoré zjednodušuje nasadenie a počiatočné nastavenie sieťových zariadení.
  • Používa jednotnú platformu pre priradzovanie nových IP adries a upgrady firmwaru pri Wi-Fi prístupových bodoch (AP), switchoch a bránach.*
  • Spolupracuje s nástrojom ZyXEL AP Configurator (ZAC) pri ďalšej konfigurácii prístupových bodov WLAN.