ZyXEL WORLDWIDE SITE SELECTOR

Global

Africa

Asia

Europe

Latin America

Middle East

North America

Oceania

MSANs / DSLAMs

Jednotky ZyXEL MSAN (Multi-Service Access Node) slúžia k prepojeniu zákazníckych jednotiek CPE s poskytovateľom služieb Triple-Play (telefón, vysokorýchlostný internet, IPTV). Jednotky MSAN podporujú rôzne prístupové technológie (analógová linka, DSL, optika, uplinky E1 a 10G) na jednej platforme. Jedná sa o flexibilné riešenie, ktoré je pripravené na budúce služby, ale súčasne podporuje existujúcu infraštruktúru.

Filtrovať podľa