Prístupové body štandardu 802.11ac riadené pomocou cloudu

Predstavujeme modely NAP102 / NAP203 / NAP303 / NAP353 zkonštruované pre rýchlejšie nasadenie vďaka centralizovanému riadeniu cez cloud.