“Zelený“ produktový rad ZyXEL

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

ZyXEL ponúka úplný rad výrobkov, ktoré pamätajú na ochranu prírody – jedná sa o koncové užívateľské zariadenia DSL, bezdrôtové routery, prístupové body, USB adaptéry, sieťové adaptéry, sieťové úložné zariadenia, switche a unifikované bezpečnostné brány. Výrobky ZyXEL obsahujú integrované ekologické funkcie, ktoré šetria energiu bez ujmy na celkovom výkone.

Prehlásenie o zhode

V súlade s predpismi CoC (prehlásenie o zhode) spĺňajú výrobky ZyXEL všetky požadované špecifikácie.

Plánovanie bezdrôtovej prevádzky

Plánovacie funkcie šetria energiu potrebnú pre napájanie bezdrôtového vysielača. Užívateľ môže zariadenie nakonfigurovať tak, aby sa bezdrôtová sieť automaticky zapínala a vypínala podľa potreby.

Správa vysielacieho výkonu

Vysielací výkon zariadenia je možné upraviť podľa skutočnej potreby. Tak sa šetrí energia a zároveň sa obmedzuje vzájomné rušenie medzi susednými vysielačmi.

Bezdrôtové USB adaptéry ZyXEL majú režim pre automatickú úpravu vysielacieho výkonu a úsporu energie – adaptéry sa tak nie len inteligentne pripájajú (plug-and-play), ale navyše inteligentne spravujú. Bez komplikovaného nastavenia upraví bezdrôtový adaptér ZYXEL automaticky svoj vysielací výkon na základe detekovanej vzdialenosti medzi ním a prístupovým bodom – čím je počítač s adaptérom bližšie k prístupovému bodu, tým je výkon nižší. Ak neprebieha cez bezdrôtovú sieť žiadna výmena dát, adaptér automaticky prejde do úsporného režimu.

Vypínač bezdrôtovej siete a napájania

Zariadenia majú na zadnej strane tlačidlo pre zapnutie a vypnutie bezdrôtovej siete. Ďalšie tlačidlo slúži na vypnutie a zapnutie celého zariadenia. Šetriť energiou je tak veľmi jednoduché.

Plánovanie prevádzky

Užívateľ môže podľa svojich požiadaviek nastaviť prevádzkový rozvrh zariadenia – zariadenie sa zapne a vypne, ako užívateľ potrebuje.

Inteligentné riadenie ventilátora

Systém automaticky zníži otáčky ventilátora, keď je systémová teplota nízka.

Hibernácia pevného disku

Pokiaľ po istú dobu nie je zaznamenaná žiadna žiadosť o dáta na pevnom disku, pevný disk sa automaticky hibernuje.

Úsporný režim

Pokiaľ na Ethernetovom rozhraní nie je zistená žiadna aktivita, systém automaticky prejde do úsporného režimu.

Detekcia neaktívneho linku

Systém automaticky obmedzí spotrebu energie, keď dôjde k vypnutiu pripojeného sieťového zariadenia alebo je zistený neaktívny link. Spotreba energie sa tak upravuje podľa skutočného počtu aktívnych sieťových zariadení.

Inteligentné PoE

Technológia PoE umožňuje na jednom kábli Ethernet prenášať dáta a súčasne zabezpečovať napájanie zariadenia elektrickou energiou. Inteligentné riadenie PoE umožňuje sledovať skutočnú spotrebu napájaných zariadení. Tým sa šetrí energia a navyše je možné napájať viacero zariadení súčasne.

„Wake on Demand“ – aktivácia podľa potreby

Zariadenie zostáva v úspornom režime len do tej doby, než zaznamená nejakú aktivitu (napr. žiadosť o prístup   k internetu alebo vykonanie internetového hovoru).

„Wake on LAN“ – aktivácia po sieti LAN

Zariadenie je možné aktivovať diaľkovo zaslaním príkazu po sieti LAN.

Detekcia dĺžky kábla

Zariadenie dokáže automaticky zistiť dĺžku pripojených káblov Ethernet a podľa výsledku upraví svoju spotrebu. Čím kratší je kábel, tým nižšia je spotreba.