Ocenenie a uznanie

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on Google Plus
 • Share on Linkedin

 1. ZyXEL obdržal ocenenie 2009 CSR (Corporate Social Responsibilities) od Taiwanského časopisu Global View Magazine. 
 2. ZyXEL obdržal ocenenie 2008 CSR (Corporate Social Responsibilities) od Taiwanského časopisu Global View Magazine
 3. Správa „CG Watch 2007“ publikovaná asociáciami ACGA a CLSA uvádza firmu ZyXEL v ekologickom ohľade, ako druhú najlepšiu spoločnosť v Ázii a ako prvú na Tajwane (Green Enterprise).
 4. ZyXEL bol zaradený medzi sedem spoločností, ktoré sa zúčastnili „zeleného projektu“ (Green Project), zastrešeného Ministerstvom ekonomických záležitostí (MoEA), oddelenie priemyselných technológií. 
 5. V roku 2007 obdržal ZyXEL schválenie od Kancelárie priemyselného vývoja (IDB) k účasti na programe „International Environment Standard and Clean Production Conformity“ zaoberajúceho sa zhodou s medzinárodnými ekologickými štandardami a publikoval správy zamerané na ekologickú bezpečnosť priemyselných spoločností (Enterprise Environment Safety and Sanitation, Baseline Information of Factory Production Sanitation). 
 6. ZyXEL získal siedme miesto v súťaži poriadanej v roku 2006 technologickým parkom na Taiwane s témou „Recyklácia zdrojov a obmedzenie prevádzkového odpadu“.
 7. Víťaz ceny „Green Factory of Hsinchu Science Park“ udeľovanej technologickým parkom Hsinchu „zeleným spoločnostiam“ v rokoch 2001, 2002, 2007 a 2008.