ZyXEL și mediul

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

Declarația ZyXEL de ”Politică Verde”

De la începuturile activității sale, misiunea ZyXEL a fost dezvoltarea și expansiunea sustenabilă a afacerii concomitent cu recunoașterea importanței protejării mediului. Noua politică anunțată subliniază acest angajament, menționând: ”Baza acestei creșteri pe termen lung a afacerii o constituie prevenirea poluării printr-un proces continuu de îmbunătățire și conștientizare a necesității protecției mediului.”
Pentru a atinge acest obiectiv pe termen lung, ZyXEL este determinată să protejeze mediul înconjurător prin ”Utilizarea mai eficientă a resurselor naturale”, ”Dezvoltarea de produse verzi”, ”Îmbunătățirea metodelor de producție”, ”Reducerea impactului asupra mediului”, ”Conformitatea cu toate legile în vigoare”, ”Eforturi susținute pentru prevenirea poluării prin educația pentru protecția mediului” și ”Promovarea conștientizării acțiunilor pentru protecția mediului”. ZyXEL este conștientă că numai în acest mod poate crea o afacere viabilă și durabilă în timp.

ZyXEL a obținut certificări pentru conformitatea cu cerințele standardelor ISO 9001, TL 9000, ISO 14001 și QC 08000. Pentru a confirma rolul său de ”bun cetățean” al mediului corporatist, ZyXEL se străduiește să mențină la minim consumul de materii prime, să extindă acțiunile de prevenire a poluării și să gestioneze eficient riscurile prin utilizarea fluxului de lucru PDCA.


ZyXEL promovează siguranța profesională și impactului asupra mediului prin intermediul unui sistem eficient de monitorizare, aflat în permanentă îmbunătățire pentru a putea răspunde tuturor potențialelor cerințe.

 

Declarația de Conformitate cu Reglementarea (EC) No. 1907/2006 - REACH și Declarația ZyXEL de ”Politică Verde”

 

 

Declarația de Conformitate cu cerințele Directivei EuP a Uniunii Europene

ZyXEL declară că produsele companiei


Livrate și vândute pe piața europeană după 1 ianuarie 2010 sunt conforme cu cerințele Directivei EuP (2005/32/EC) a Uniunii Europene.
Menită să reducă impactul asupra mediului și să îmbunătățească performanța protecției acestuia, Directiva EuP (Energy Using Products) adoptată de Uniunea Europeană și de către Consiliul Europei stabilește un cadru pentru cerințele de desine ecologic pentru produsele consumatoare de energie electrică. Produsele ZyXEL conforme EuP respectă standardele ce stabilesc consumul de resurse și energie în scopul urmăririi obiectivelor Directivei EuP: îmbunătățirea eficienței energetice pe parcursul ciclului de viață al produsului de la extragerea materiei prime până la reciclarea produsului la sfârșitul perioadei de utilizare a acestuia.


Cu aceste angajamente în direcția protecției mediului, ZyXEL va continua să lucreze continuu pentru îmbunătățirea performanțelor produselor sale și susține efortul prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a sublinia rolul său de cetățean responsabil al mediului corporatist global.