ZyXEL i społeczność

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

 Firma działająca w sposób odpowiedzialny i wypełniająca swoje obowiązki względem społeczeństwa poprzez przestrzeganie swoich podstawowych wartości wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i zachęca obywateli do samodzielnego zaangażowania. Działania firmy ZyXEL w zakresie służby publicznej stanowią odzwierciedlenie jednej z podstawowych jej wartości, a mianowicie innowacyjności. Dr Shun-I Chu, założyciel firmy ZyXEL, jest gorącym orędownikiem tej idei, zachęcając pracowników do uczestnictwa w różnego typu pracach społecznych oraz popularyzacji zaangażowania społecznego.

Społeczne zobowiązania firmy ZyXEL opierają się na następujących trzech zasadach:

 

  • Kultywacji talentu
  • Dbałości o środowisko
  • Pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej

 


Innowacyjność to podstawowa wartość wyznawana przez firmę ZyXEL, będąca motorem jej sukcesu. Oprócz znaczących nakładów finansowych i osobowych przeznaczanych na badania i rozwój, mający na celu podniesienie poprzeczki w zakresie innowacji komunikacyjnych, firma ZyXEL oferuje społeczeństwu możliwość odkrywania i kształcenia utalentowanych jednostek. Podczas gdy wiele firm wspiera organizacje non-profit lub fundacje w celu promocji swojej marki, dr Shun-I Chu, założyciel firmy ZyXEL, osobiście sfinansował powstanie „Fundacji postępu edukacyjnego” oraz programu „Stypendium ZyXEL”, aby wspierać utalentowanych studentów. W ostatnim dziesięcioleciu z programu stypendialnego skorzystało ponad 200 studentów.