Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Next Business Day (NBD) Services

Next Business Day, avanserte byttetjenester

I Zyxel forstår vi at kundenes nettverksutstyr er helt kritisk for den daglige driften, og derfor kontrollerer vi produksjonsprosedyrene våre kontinuerlig for å sikre at produktene vi selger, er pålitelige og oppfyller behovene i kundenes nettverk. Vi anerkjenner at noen ganger kan noe gå galt, og har derfor definert et utvalg av garantitjenester som er utformet for å oppfylle kundenes forventninger. Hvis det uventede skulle skje og Zyxel-nettverksutstyret ikke fungerer som det skal, gjør våre avanserte byttetjenester det mulig for oss å minimere virkningen av dette for kundene og få dem tilbake i full drift så snart som mulig. Dette sparer kostnader og hjelper kundene våre å komme raskt på fote igjen.

Zyxels Next Business Day avanserte byttetjenester

For å gjøre utstyrsfeil mindre stressende har Zyxel definert to nivåer av avanserte byttetjenester for våre bedriftsprodukter. Denne tjenesten dekker alle produkter som er oppført på SMB-listen på Zyxels lokale nettsider. Vi hos Zyxel tror beslutningen om tjenestenivå bør ligge hos kunden. Derfor tilbyr vi kundene våre valget mellom to tjenestenivåer:

Next Business Day Shipment (NBDS)

Denne tjenesten er gratis for alle Zyxels produkter for profesjonelle nettverk og SMB-bedriftsprodukter. Zyxels serviceorganisasjon vil sende et erstatningsprodukt til dere fra vårt servicesenter første arbeidsdag etter at vi har blitt varslet om feilen og har akseptert klagen. Når erstatningen har ankommet, sender dere bare det defekte elementet i retur til oss.

Next Business Day Delivery (NBDD)

I tillegg til den alminnelige gratistjenesten, tilbyr Zyxel en gebyrbelagt tjeneste, Next Business Day Delivery-tjeneste (NBDD), for våre kunders mest uunnværlige nettverksutstyr. Hvis dere ønsker denne tjenesten, kan dere ganske enkelt kjøpe en tjenestelisens og knytte den til den registrerte enheten. Hvis det da skulle oppstå en feil, garanterer Zyxel at erstatningsproduktet sendes ut samme arbeidsdag som dere varslet Zyxel om problemet.

Klikk her for å se en liste over alle produkter som spesifikt dekkes av våre avanserte byttetjenester.

Om du skulle ha spørsmål angående dekningen av et bestemt produkt, ber vi om at du tar kontakt med ditt Zyxel-salgskontor eller Zyxels brukerstøtteorganisasjon lokalt.

Hos Zyxel oppmuntrer vi alle kundene våre til å registrere produktene sine slik at vi kan sikre at vi kan levere best mulig service, og at vi har produkter tilgjengelige for å møte alle eventuelle problemer kundene måtte få. For Next Business Day Delivery-tjenesten er tilknyttet lisensregistrering obligatorisk.

Adressen til lisenstjenesten er portal.myzyxel.com/users/sign_in

Hvis dere vil kjøpe Next Business Day Delivery-tjeneste for hvert produkt, må det innkjøpte produktet registreres på vår server http://www.myzyxel.com innen 90 dager etter at det ble mottatt.

Registreringsprosessen består av følgende trinn:

 1. Registrer deg som bruker eller videreutviklende forhandler på myzyxel.com.
 2. Logg deg på serveren myzyxel.com med den registrerte kontoen eller en allerede eksisterende konto.
 3. Registrer hvert enkelt produkt ved å oppgi den informasjonen du blir bedt om.
 4. Tilgjengelige tjenester og lisenser vises for hvert produkt på listen slik at de kan aktiveres.
 5. Kjøp den aktuelle tjenestelisensen for det enkelte produktet.
 6. Skriv inn lisensnøkkelen for den NBDD-tjenesten du har kjøpt for produktet.
 7. Knytt tjenesteelementet til det registrerte produktet.
 8. Det er ikke mulig å aktivere hvis og når
  • kundens befinner seg utenfor tjenesteområdet for NBD-tjenester
  • enheten som kunden ønsker å registrere, ikke dekkes av NBDD-tjenesten
 9. Brukere eller videreutviklende forhandlere kan be om NBDD-tjenester to arbeidsdager etter at registreringen av både produktet og tjenesten og tilknytningen av tjenesten til produktet på muzyxel.com er fullført.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å behandle eller aktivere avansert bytte av et bedriftsprodukt:

 1. Sluttbrukere eller videreutviklende forhandlere ber om RMA ved å fylle ut skjemaet som ligger på de lokale Zyxel-nettsidene, eller ved å kontakte Zyxels servicesenter som er oppført på Zyxels nettsider (www.zyxel.com)
 2. Ved å be om RMA godtar sluttbrukeren eller den videreutviklende forhandleren Zyxels RMA-betingelser slik de står angitt i den nyeste versjonen på nettsidene våre.
 3. Zyxel vil vurdere garantikravet og kan kontakte sluttbrukeren eller den videreutviklende forhandleren for å diskutere detaljene.
 4. Bekreftelsen på RMA-forespørselen sendes ut av RMA-servicesenteret, og inneholder de nødvendige detaljene om forventet servicetid, hvor det også blir tatt hensyn til lokale tidsfrister.
 5. Servicesenteret sender kunden et RMA-nummer og detaljerte betingelser om RMA-håndteringen som en formell godkjenning av kravet.
 6. En erstatningsenhet vil bli sendt ut til sluttbrukeren eller den videreutviklende forhandlerens adresse samme eller neste arbeidsdag, avhengig av tjenestenivået som er valgt.
 7. Sluttbrukeren eller den videreutviklende forhandleren kan bytte ut den defekte enheten med erstatningsenheten innen 15 dager.
 8. Den defekte enheten må returneres til servicesenteret i henhold til garantibetingelsene.

Next Business Day Services Terms and Conditions

This document describes the Terms and Conditions of product services that Zyxel Communications, further named “Zyxel”, provides for end users and value added resellers of specified products. Next Business Day extended services are part of the valid warranty terms and conditions for Zyxel products. The process of operating the swap device to customer is called Return Material Allowance further named “RMA”.

 1. Definition of Services
  For defined Zyxel Business Products the following Advanced Replacement Services are offered in specified Countries in Europe:
  • Next Business Day Shipment (further called NBDS) – a replacement product will be sent out to an address within the specified countries on the next business day when the RMA case handling is accepted by Zyxel customer service.
  • Next Business Day Delivery (further called NBDD) – a replacement product will be sent out the same day the RMA case is accepted by Zyxel customer service. Local cut off time is 2:00 p.m. for an RMA request to Zyxel CSO Team. Within the specified countries the delivery will reach the requested address on the next business day between 09:00 am and 06:00 pm.
  • Next Business Day Delivery +1 (further called NBDD+1) – same like NBDD but due to country or logistics infrastructure limitations the shipment takes one additional business day.
 2. Country Coverage of service
  NBDS and NBDD services are available in Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Poland, Spain, Sweden, The Netherlands and the United Kingdom. NBDD+1 service is available in North of Sweden, Austria highlands, Hungary and Slovakia, Islands and highlands of countries named under NBDD with less covered infrastructure. The service lead time will extend in case of local bank holidays. Details will be provided by the Service Center or on the local Zyxel websites.
 3. Products and Services
  All Zyxel Products that are listed as business product (SMB) on the local website under http://www.zyxel.com are covered by the NBDS Service. Further the website informs about products where a NBDD Service can be registered for. To enable any of the Advanced Replacement Services users or resellers should register the products on the local Zyxel website. In the case of the NBDD service registration of the individual covered products is mandatory.
 4. Enabling the NBDD Service
  To enable the service for each product, a registration on our Server http://www.myzyxel.com within 90 days after the purchase date of the product is mandatory. The registration process consists of the following steps:
  • Register as a user or value added reseller on myzyxel.com.
  • Log in to the server myzyxel.com using the registered or an existing account.
  • Register each specific product by enter the requested data.
  • For each specific product the available services and licenses appear in the list to activate.
  • Purchase the relevant service license applicable to the specific product.
  • Enter the license key of the NBDD service purchased for the product.
  • Link the service item to the registered product.
  • An activation is not possible when
   • The location of the customer is outside the service area for NBD services.
   • The device that the customer wants to register is not covered by the NBDD service.
  • Users or valued added resellers can request the NBDD service two business days after the completion of registration and linkage of both the service and the product within myzyxel.com.
 5. Extension and duration of the NBDD Service
  Zyxel offers appropriated licenses to enable the service listed below, the licenses are available for purchase through Zyxel’s usual channel partners. These service extensions are offered by the sales organization and will enable the service as described within sections §1 to §3. The maximum duration of the NBDD service is equal to the warranty period offered for the product and up to a maximum of 5 years. The NBDD service will not be continued after the warranty period expires, even when an activated license duration period extends beyond the defined warranty period. End Users or Valued Added Resellers should chose the product type and time period in relation to the required service.
  Model name
  Part Number
  Description
  NBD-SW NBD-SW-ZZ0101F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-SW-ZZ0101F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-GW NBD-GW-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-GW-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-WLAN NBD-WL-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
  NBD-WL-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
 6. RMA process for Next Business day services (NBDS)
  1. End Users or Value Added Resellers request RMA by completing the local provided form on the local Zyxel Website or by contacting the Zyxel Service Center shown on Zyxel media (www.zyxel.com)
  2. By requesting the RMA handling the End User or Value Added Reseller agrees to the Zyxel RMA Terms and Conditions stated in the latest version on the website.
  3. Zyxel will consider the warranty claim and may contact the End User or Value Added Reseller to discuss details.
  4. The RMA request confirmation provided by the RMA Service Center contains the required details and expected service lead time, where the local cut off time is also regarded.
  5. The Service Center provides a RMA number to the requester of the service and the detailed terms of the RMA handling as a formal acceptance of the warranty claim.
  6. A replacement device will be sent out to the End User or Value Added Resellers address on the same or next business day corresponding to the service
  7. The End User or Value Added Reseller can swap the replacement device with the defective device within 15 business days
  8. The defective device must be returned to the Service Center following the warranty service terms and conditions.
 7. RMA Shipment
  1. The shipment needs to comply with EU countries legal regulations and the terms of conditions of Zyxel Warranty policy.
  2. The customer is responsible for the shipping costs to Zyxel, whilst Zyxel is responsible for the shipping of the returned unit to the customer.
  3. Return shipments for RMA handling require the customer to state the RMA Number and the correct return address on the outside box of the RMA shipment. Additional documents traveling with the device may not be returned to the sender.
  4. Any shipment that does not comply with the RMA terms and conditions will be rejected at the Zyxel service center receiving point. In such cases if the forwarder claims additional costs they will be on behalf of the sender.
 8. Out of warranty RMA
  1. RMA cases which are not covered by Zyxel warranty will incur service charges to the RMA requester.
  2. In such cases where an End User or Value Added Reseller customer cannot provide proof of purchase or provide proof of the warranty service license for the defective product, the Zyxel Service Center will issue a quotation of the repair charge to the End User or Value Added REseller requester.
  3. Should the End User or Value Added Reseller accept the quotation and process payment by the offered payment system or can provide their repair decision to the Service Center.
  4. When payment is received the RMA case is processed as agreed.
  5. During the repair process in the event that a discovered defect within the device may turn out as a non-warranty case, the Service Center will inform customer about the findings and set the case pending until notice.
 9. Service Limitation
  Zyxel will strive to meet the promised lead time of the Advanced Replacement Service Offerings as long as unexpectable influences do apply. Such Incidents are not limited to weather or economic influences, such as storm or ice conditions or embargo of delivery areas due to political conflict. In the event that the service lead time is extended by delay caused by the Zyxel service organization or one of its partners for more than two business days for the appropriate paid service, the customer can claim back the original purchase price for the service extension license. Zyxel is not responsible for other costs claimed by license owners outside this service agreement, such as travel or technical expenses, loss of profit or business. In general the valid terms and conditions of warranty services by Zyxel apply to all RMA services operated by Zyxel or their contract partners.