Corporate Governance

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

Integriteit is een kernwaarde van ZyXEL. Wij houden ons strikt aan de wet- en regelgeving en de algemene principes van bedrijfsethiek. Bij ZyXEL zijn we van mening dat een degelijke corporate governance een krachtige basis creëert voor zakelijke groei en voor alle betrokkenen een win/win-situatie oplevert. Als voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het onze plicht om ons dienstbaar op te stellen tegenover de maatschappij en de mensen die van ons afhankelijk zijn.