ZyXEL un sabiedrība

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

  Par atbildīgu var saukt tādu uzņēmumu, kas, īstenojot savas pamatvērtības, uzņemas arī sociālo atbildību, tādā veidā radot daudz vairāk pozitīvisma un pārliecinot sabiedrību dot arī savu ieguldījumu. ZyXEL nemainīga vērtība ir bijusi vēlme ieviest inovācijas, un vienmēr šī vēlme ir izpaudusies arī uzņēmuma centienos kalpot sabiedrībai. ZyXEL dibinātājs dr. Šun-I Ču (Shun-I Chu) ir personiski par to pārliecināts, un viņš mudina arī savus darbiniekus nestāvēt malā un kalpot sabiedrībai, izplatot šo ideju tālāk.

ZyXEL nemitīgi iegulda cilvēkos un vidē, un tā pārliecība balstās uz trim principiem:

  • Pamanīt talantīgus cilvēkus un palīdzēt tiem
  • Rūpēties par vidi
  • Palīdzēt tiem, kam dzīvē tik labi neveicas

Inovācijas ir ZyXEL pamatvērtība un uzņēmuma veiksmes pamats. ZyXEL ne tikai atvēl vērā ņemamas summas un personāla atbalstu zinātniski pētnieciskajam darbam un savu produktu attīstībai, lai sekmētu inovācijas komunikāciju jomā, līdzīgu summu ZyXEl atvēl arī sabiedrībai, lai atklātu un izglītotu talantīgus cilvēkus. Laikā, kad daudzi uzņēmumi atbalsta bezpeļņas organizācijas vai fondus, lai reklamātu paši sevi, ZyXEL dibinātājs dr. Šun-I Ču ir izveidojis „Izglītības veicināšanas fondu” un „ZyXEL stipendiju”, ieguldot tajos savus personiskos līdzekļus, lai atbalstītu talantīgus studentus. Desmit gadu garumā katru gadu vairāk nekā 200 studentu saņem šo stipendiju.