ZyXELi roheline poliitika

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

Asutamisest alates on ZyXELi missiooniks olnud jätkusuutlik ettevõtluse arendamine ja laiendamine, tunnistades samal ajal keskkonnakaitse olulisust. Meie uus väljakuulutatud poliitika rõhutab seda pühendumist, märkides, et „selle pikaajalise ettevõtluse arengu aluseks on saastamise vältimine pideva täiustamise ja keskkonnakaitse- teadlikkuse kaudu."Selle pikaajalise eesmärgi saavutamiseks on ZyXEL pühendunud keskkonnakaitsele: „rakendades Maa ressursse tõhusamalt“, „töötades välja rohelisi tooteid“, „parandades tootmismeetodeid“, „vähendades keskkonna tekitatavat kahju“, „järgides seadusi“, „andes endast saastamise vältimisel parima“, „rõhutades keskkonnakaitsealast haridust“ ja „edendades keskkonnakaitseteadlikkust“. ZyXEL usub, et üksnes sel moel luuakse kestvat ja elujõulist ettevõtlust.

ZyXELile on omistatud sertifikaadid ISO 9001, TL 9000, ISO 14001 ja QC 08000 standardite tingimuste rahuldamise tõendamiseks. Et säilitada oma rolli vastutustundliku korporatiivse kodanikuna, püüab ZyXEL toormaterjali minimaalselt tarbida, saastamist maksimaalselt vältida ja riske tõhusalt hallata, järgides PDCA töövoogusid. ZyXEL propageerib keskkonna- ja tööohutust integreeritud tõhusa järelevalvesüsteemi – pidevalt täiustatava süsteemi kaudu, et vastata igale võimalikule vajadusele.

 

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuetele vastavus - REACH ja ZyXELi roheline poliitika

 

 

Euroopa Liidu EuP direktiivi nõuetele vastavus

ZyXEL deklareerib, et ettevõtte tooted, mida veetakse ja müüakse Euroopa turul pärast 1. jaanuari 2010, vastavad Euroopa Liidu EuP direktiivi (2005/32/EÜ) nõuetele.

Soovides vähendada keskkondlikku koormust ja parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust, sätestati Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga (EuP) energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded. ZyXELi EuP direktiivile vastavad tooted rahuldavad energia- ja ressursside tarbimise standardeid täitmaks EuP direktiivi eesmärki: parandada energiasäästlikkust kogu toote elutsükli vältel: alates toormaterjali kaevandamisest kuni ringlussevõtuni toote eluea möödudes.

Oma kohustusega keskkonna ees teeb ZyXEL jätkuvaid pingutusi, et parandada oma toodetega keskkonnategevuse tulemuslikkust ja kahandada aktiivselt kasvuhoonegaaside heiteid, et rõhutada oma rolli vastutustundlikku globaalse korporatiivse kodanikuna.