About WPS attack by Brute Force

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

O útoku hrubou silou na WPS

ZyXEL zdůrazňuje, že jeho nejnovější bezdrátové domácí routery neobsahují chybu WPS

V reakci na chybu WPS, o které v současnosti široce informují média, dnes společnost ZyXEL Communications ujistila své zákazníky, že touto chybou nejsou ohroženy nejnovější Wi-Fi produkty pro domácnosti, které dodává na maloobchodní trh.

Chyba WPS byla poprvé zjištěna a ohlášena v roce 2011. Společnost ZyXEL se o tomto bezpečnostním riziku dozvěděla a domácí routery, které uvedla na maloobchodní trh po uvedené době, proto mají ve výchozím nastavení deaktivovanou funkci WPS PIN. Důvodem je ochrana domácích Wi-Fi routerů před možnými útoky.

V zájmu bezpečnosti domácí sítě ZyXEL uživatelům produktů ZyXEL DSL CPE, LTE a řady SBG, u nichž někteří poskytovatelé služeb vyžadují WPS, důrazně doporučuje, aby pro lepší ochranu před takovýmito hrozbami standardním postupem deaktivovali funkci WPS PIN.

Funkci WPS PIN nepoužívají žádné Wi-Fi produkty ZyXEL určené pro podniky, jako jsou WLAN AP nebo unifikované bezpečnostní brány. Podnikoví zákazníci si proto mohou být jisti, že se problém s chybou WPS jejich zařízení netýká.

Další podporu získáte na e-mailové adrese support@zyxel.com.tw