Mountfield Hradec Králové - Extraligový klub | ZyXEL

Mountfield Hradec Králové - Extraligový klub

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Vybudování IT infrastruktury


"Realizovaná přestavba sítě splňuje naše požadavky na provoz moderního zimního stadionu. Dalším důležitým aspektem je také možnost případného bezproblémového rozšíření infrastruktury v budoucnosti. Projekt byl realizován zcela podle našich požadavků, vzájemné dohody a ke spokojenosti všech stran."
Ing. Aleš Kmoníček, Generální manažer klubu

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

Hlavním přínosem je funkční infrastruktura, která slouží pro provoz cca 100 IP zařízení z řad zamìstnanců a hráčů (PC, notebooky, servery, turnikety a další technologická IP zařízení). Výrazný příspěvek ke zvýšení komfortu návštěvníků a novinářů představuje pokrytí haly WiFi signálem. Správce sítě, spol. Computerservice.cz, získal unifikací síťového řešení výhodu centrálního nastavení a vzdálené správy jednotlivých síťových prvků.

VÝZVA

Hlavním dùvodem pro realizaci tohoto projektu byla zastaralá infrastruktura v objektu zimního stadionu. Prostor haly byl zcela bez LAN/WiFi infrastruktury, kanceláře a kabiny mužstva byly propojeny kabeláží, která nevyhovovala současným požadavkům. Síťové prvky v původní infrastruktuře představovaly směs nesourodých a vzájemně nekompatibilních zařízení. Příprava projektu byla svěřena firmě Computerservice.cz, která poskytuje služby v oblasti IT podpory, správy sítí a informačních systémů. Pan Josef Brož byl osloven generálním manažerem klubu s požadavkem na vytvoření LAN/WAN infrastruktury. Jednalo se zejména o zasíťování haly zimního stadionu a její pokrytí WiFi signálem. Zásadní přestavbou však prošly i kancelářské prostory, šatny hráčů a hotel, který je součástí areálu zimního stadionu v Hradci Králové. „Na základě analýzy stávajícího stavu infrastruktury jsme zvolili řešení společnosti ZyXEL. Pùvodní kabeláž, síťové prvky různých výrobců byly vyměněny za hardware ZyXEL. Vlastní instalace nové infrastruktury a konfigurace síťových prvků nám zabrala přibližně měsíc. Problematické bylo zejména rozvedení cca 2 km kabeláže mezi nosníky příhradové konstrukce haly. Následovalo osazení access pointù a měření pokrytí haly WiFi signálem. Zátěžové testy byly provedeny až za plného provozu během prvních extraligových utkání. Odstranění nedostatků probíhalo velmi rychle díky vstřícné spolupráci s technickou podporou společnosti ZyXEL,“ říká pan Josef Brož.

REALIZACE

Projektu předcházela důkladná analýza infrastruktury a proškolení zaměstnanců dodavatele - Computerservice.cz. Na hradeckém stadionu bylo instalováno cca 20 ZyXEL zařízení – zejména switchů, dále 8 přístupových bodů ZyXEL NWA3160-N, 4 přístupové body ZyXEL NWA5121-N pro pokrytí haly a hotelu. Přístupové body jsou napájeny hlavním switchem ZyXEL GS2200-24P pomocí PoE. Jako kontroler pro řízení pøístupových bodů slouží moderní zařízení ZyXEL NXC2500. Každý přístupový bod vysílá několik bezdrátových sítí, které jsou určeny pro novináře, návštěvníky hokejových utkání a hotelové hosty. Bezpečnost celé sítě zajišťuje unifikovaná brána ZyXEL ZyWALL 310 Ultraspeed VPN Firewall. Síťová infrastruktura komplexu budov je rozčleněna do subnetů, hala je od vnitřní sítě klubu oddělena pomocí VLAN. Infrastruktura je tak dostatečně dimenzována a připravena na další plánované rozšíření, například vybudování kamerového systému apod. 

 

Back to Success Stories