Přístupové body standardu 802.11ac řízené pomocí cloudu

Představujeme modely NAP102 / NAP203 / NAP303 / NAP353 zkonstruované pro rychlejší nasazení díky centralizovanému řízení přes cloud.