ZyXEL a komunita | ZyXEL

ZyXEL a komunita

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

 Odpovědně se chovající společnost, která si je vědoma své sociální odpovědnosti, může být příklad pro své okolí. Stejně jako ve všech ostatních oblastech, také ve své sociální roli je firma ZyXEL vedena svým klíčovým heslem „nacházet nové cesty: inovovat“. Dr. Shun-I Chu, zakladatel firmy ZyXEL, má sociální odpovědnost nejenom za své osobní krédo, ale je příkladem pro ostatní zaměstnance.

 ZyXEL přispívá komunitě sledováním těchto principů:

  • kultivace nových talentů
  • ochrana prostředí
  • pomoc potřebným

Innovation is a ZyXEL core value that leads the company to success. More than offering considerable funds and personnel on research and development to raise the bar on communications innovations, ZyXEL offers society similar resources to discover and educate talented people. While many enterprises support non-profit organizations or foundations in order to promote their brand name, Dr. Shun-I Chu, founder of ZyXEL, personally established "Progress Educational Foundation" and the "ZyXEL Scholarship" with his own funds to provide incentives encouraging gifted students. More than 200 students every year have received the scholarship.